"АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ-2018"

Нові критерії поділу акціонерних товариств, обсяги та способи розкриття інформації на фондовому ринку, регулювання діяльності інформаційних агентів, зміни щодо емісії цінних паперів та публічної пропозиції, вимоги щодо рівня корпоративного управління та формування наглядової ради.

21 листопада 2018 року

Лектори-консультанти:

Лібанов Максим

Директор департаменту стратегії розвитку фондового ринку НКЦБФР

Хохлова Наталія Віталіївна

заступник директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів НКЦПФР                                

ШАДІ СААД

один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 12 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Має досвід структурування угод M&A. Керівник компанії Saad Legal. Заступник голови Ради учасників Національного депозитарію України. Член президії асоціації "Українські емітенти"; Лекторської стаж - 6 років


Програма семінару:

 

БЛОК 1. Нові критерії поділу акціонерних товариств. Зміни у правовому регулюванні публічних акціонерних товариств, які не пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі.

1. Якими ознаками володіють публічні компанії у Європейському союзі та які вимоги ставляться до них?

2. Чому більшість публічних акціонерних товариств в Україні мають "псевдо-публічний" статус та не залучають інвестиції на фондовому ринку?

3. Які витрати несе публічне акціонерне товариство в процесі емісії акцій, розкриття інформації, корпоративного управління? Чому варто задуматися про перетворення у ТОВ або зміну типу на ПрАТ?

4. Чому публічна пропозиція акцій повинна бути основним критерієм поділу акціонерних товариств на публічні та приватні?

5. Які можливості для поступового переходу публічних акціонерних товариств на спрощений режим правового регулювання передбачає Закон № 2210-VIII?

6. Які акціонерні товариства зберегли статус публічних після набрання чинності Законом № 2210-VIII? Яким чином повідомити НКЦПФР про бажання здійснювати публічну пропозицію акцій?

7. Які послаблення передбачені для акціонерних товариств, які відмовилися від публічної пропозиції акцій?

8. Яким чином змінилися вимоги до найменування акціонерного товариства? Чи є тип обов’язковою складовою найменування акціонерного товариства?

9. Які вимоги щодо організаційно-правової форми банку та рівня корпоративного управління банківського сектору передбачає Закон № 2210-VIII? Що змінилося після того, як банкам дозволили самостійно обирати для господарської діяльності тип акціонерного товариства?

10. У які строки та яким чином привести у відповідність Закону № 2210-VIII статути та внутрішні положення акціонерних товариств?

 

БЛОК 2. Нові вимоги щодо обсягів та способів розкриття акціонерними товариствами інформації на фондовому ринку.

1. Який обсяг регульованої інформації повинні розкривати на фондовому ринку приватні акціонерні товариства та акціонерні товариства, які не здійснили публічну пропозицію акцій? У чому полягає лібералізація вимог щодо розкриття інформації? Чи повинні ПрАТ розкривати проміжну (квартальну) інформацію на фондовому ринку?

2. Наскільки розширився обсяг регульованої (регулярної та особливої) інформації для банків та публічних акціонерних товариств?

3. Які дані включатиме річна інформації акціонерного товариства за 2018 рік? Що таке річний звіт керівництва та звіт про корпоративне управління? Як їх правильно підготувати? Які особливості аудиторської перевірки звіту про корпоративне управління?

4. Які способи розкриття регульованої інформації на фондовому ринку залишаться у 2019 року? Чи обов’язково акціонерному товариству мати власний веб-сайт? Чи відійде у минуле в наступному році обов’язкове  публікування регульованої інформації у офіційних друкованих видань?

5. Яким чином публічним акціонерним товариствам оприлюднити календарний план розміщення регулярної інформації протягом перехідного періоду?

6. Які нові види особливої інформації з’явилися у 2018 році та котрі акціонерні товариств повинні їх розкривати?

 

БЛОК 3. Поява інформаційних агентів на фондовому ринку та регулювання їхньої діяльності.

1. Хто такий інформаційний агент на фондовому ринку та які йому надані повноваження?

2. Яким чином відбуватиметься авторизація інформаційних агентів та який державний орган її здійснюватиме?

3. Які технічні вимоги потрібно виконати для здійснення діяльності інформаційного агенту?

4. Коли інформаційні агенти зможуть розпочати свою діяльність на фондовому ринку?

5. Чи є уже в Україні авторизовані інформаційні агенти?

 

БЛОК 4. Удосконалення процедури емісії акцій та їх публічної пропозиції. Нові вимоги до проспекту акцій та допуску до торгів на фондовій біржі.

1. Яким чином змінилася процедура емісії акцій та її стадійність?

2. Яким чином відбувається реєстрації випуску акцій згідно із Законом № 2210-VIII?

3. Які способи публічної пропозиції акцій передбачає Закон № 2210-VIII та які їхні особливості?

4. Які особливості здійснення публічної пропозиції акцій у процесі їх емісії (IPO)? Який порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій при їх додатковій емісії? Чи можуть загальні збори акціонерів прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії? Яким чином захистити переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у разі його порушення з боку акціонерного товариства?

5. Як правильно підготувати проспект при публічній пропозиції акцій? Який порядок затвердження та оприлюднення проспекту акцій?

6. Яким чином акціонери можуть здійснити публічну пропозицію належних їм акцій (РО)?

7. Чи можуть відтепер акцій ПрАТ бути об’єктом купівлі-продажу на фондовій біржі?

БЛОК 5. Підвищення вимог до рівня корпоративного управління та незалежності наглядової ради акціонерного товариства.

1. Яким чином змінився обсяг повноважень наглядової ради акціонерного товариства? Яке співвідношення компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради встановлює Закон № 2210-VIII.

2. У яких акціонерних товариствах створення наглядової ради є обов’язковим?

3. Який граничний строк повноважень наглядової ради визначений Законом № 2210-VIII? Як діяти у разі закінчення строку повноважень наглядової ради акціонерного товариства?

4. У яких акціонерних товариствах присутність незалежних директорів у наглядовій раді є обов’язковою? Яка мінімальна кількість незалежних директорів у складі наглядової ради?

5. Які вимоги до незалежних директорів передбачені Законом № 2210-VIII?

6. Яким чином врегульоване питання про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу згідно із Законом № 2210-VIII?

7. У яких випадках необхідно створювати окремі комітети наглядової ради з питань аудиту, призначень та визначення винагороди посадовим особам? Які вимоги до порядку формування та роботи відповідних комітетів?

 

Всі питання розглядаються з урахуванням змін на дату семінару

 

Вартість участі в семінарі 2850,00 грн. - за одного учасника без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар


Центр Информ-киев, Чп