ТОВ чи ПРАТ – ЩО ОБРАТИ?

Акціонерні товариства 2019:

Розкриття інформації на фондовому ринку. Підготовка документів до річного звіту

Нові критерії поділу Акціонерних Товариств, вимоги щодо рівня корпоративного управління та формування наглядової ради.

14-15 листопада 2019 року

Лектори-консультанти:

ЛІБАНОВ

МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Член комісії  НКЦПФР. Керівник Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

ШАДІ СААД

один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 12 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Має досвід структурування угод M&A. Керівник компанії Saad Legal. Заступник голови Ради учасників Національного депозитарію України. Член президії асоціації "Українські емітенти"; Лекторської стаж - 6 років

ПАЦЮК ВІТАЛІЙ

Адвокат, партнер юридичної компанії «КПД Консалтинг», керівник практики корпоративного права, злиття та поглинання і спів-керівник податкової практики. Має більше 16 років успішної і визнаної міжнародними рейтингами Чамберс (Chambers), Лігал 500 (Legal 500) і Бест Лойерс (Best Lawyers) практики в сфері M&A, корпоративному і податковому праві.

Програма семінару:

1. Основні положення законодавства

a. Закон про ТОВ та ТДВ – рік потому! Особливості впровадження, практика застосування.

b. Проекти змін до Закону про ТОВ та ТДВ, які вже у Верховній раді

c. Постійні зміни до Закону про акціонерні товариства. Як бізнес впроваджую постійні зміни законодавства та до чого готуватись найближчим часом.

d. Запровадження однорівневої системи корпоративного управління в акціонерних товариствах.

 

2. Нові можливості врегулювання відносин між учасниками (акціонерами) – корпоративний договорів проти договору між акціонерами товариства.

a. Перша практика укладання корпоративних договорівв ТОВ.

b. Особливості укладання акціонерних угод в акціонерних товариствах.

c. Найбільші перестороги учасників корпоративних договорів.

d. Механізми примушення до виконання зобов’язань закорпоративними договорами.

 

3. Розпорядження корпоративними правами, що краще та простіше – акції чи частка? 

a. Особливості обігу корпоративних прав ТОВ та ПрАТ

b. порядок придбання, відчуження та спадкуваннякорпоративних прав в ТОВ та АТ. 

c. Вхід та вихід власників корпоративних прав

d. порядок реалізації права на викуп та переважного права. 

e. Основні ризики обліку корпоративних прав.

f. Проекти законодавчих змін способів обліку часток.

 

4. Можливості структурування корпоративної власності – обов’язковий викуп, squeezeout&sellout, можливості для ТОВ та переваги ПрАТ.

a. Закінчення ери корпоративних сквізаутів – наслідки двох років примусового викупу.

b. Перспективи розвитку сквізаутів, можливості переструктурування корпоративної власності задля отримання права на сквізаут.

c. Судова практика оскарження сквізаутів, в т.ч. Конституційне подання.

d. Можливості запровадження squeezeout&sellout для ТОВ – міф або реальність?

e. Обов’язковий викуп акцій – можливість примусити товариство до виплати.

 

5. Вимоги до статуту ТОВ та ПрАТ, різниця, подібність, можливості.

a. Диспозитивність статуту ТОВ та АТ.

b. Вимоги до статутів, особливості розробки статуту.

c. Рекомендації до статуту ТОВ та АТ

d. Обмеження регулювання відносин статутом.

 

6. Особливості та порядок збільшення статутного капіталу ТОВ та ПрАТ. Нові вимоги до порядку у ТОВ та обмеження у ПрАТ.

a. Нова філософія збільшення статутного капіталу в ТОВ. Порядок прийняття рішення та реалізації процесу.

b. Обмеження у процесі збільшення статутного капіталу ТОВ та АТ. 

c. Переваги процедури в залежності від форми існування бізнесу.

d. Переважне право та порядок його реалізації при збільшенні статутного капіталу.

 

7. Вищий орган ТОВ та ПрАТ – Загальні збори. Новий порядок скликання, організації та проведення загальних зборів.

a. Новий порядок проведення Зборів – особливості ТОВ та АТ

b. Можливості заочного голосування та проведення Зборів шляхом опитування.

c. Ризики оскарження рішення Зборів, механізми їх мінімізації.

d. Судова практика оскарження рішень Зборів, ключові підстави.

e. Проекти законодавчих змін щодо можливості проведення Зборів в електронній формі. 

 

8. Органи ТОВ та АТ

a. порядок утворення, формування, функціонуванняорганів товариства в залежності від форми існування бізнесу. 

b. Основні складнощі та переваги функціонування органів в ТОВ та АТ.

c. Основні проблеми впровадження дворівневої системи корпоративного управління в ТОВ.

d. Перспектива заснування однорівневої системи корпоративного управління – що це таке та в чому переваги.

e. Проекти законодавчих змін у діяльності органів товариства. 

 

 

 

9. Посадові особи 

a. нові вимоги до посадових осіб ТОВ та ПрАТ.

b. Подібності та відмінності у вимогах до посадових осіб в залежності від форми існування бізнесу.

c. Відповідальність посадових осіб

d. Плани щодо збільшення обсягу відповідальності посадових осіб, особливо при вчиненні правочинів

 

10. Значні правочини та правочини із заінтересованістю 

a. різниця та особливості для ТОВ та ПрАТ

b. критерії віднесення правочинів до значних або із заінтересованістю

c. можливості спрощення механізму прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів

d. наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів

e. судова практика оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень

 

11. Дивіденди у ТОВ та ПрАТ 

a. Нові вимоги та обмеження щодо виплати дивідендів у ТОВ та АТ

b. Заборона на виплату дивідендів та наслідки порушення обмеження

c. Обов’язок повернення помилково виплачених дивідендів, відповідальність посадових осіб

d. Строки виплати та наслідки неприйняття рішення про виплату дивідендів.

e. Механізми виплати дивідендів за попередні періоди

 

12. Інформація про діяльність ТОВ та ПрАТ – нові вимоги та можливості для greenmail`лу

a. Вимоги доступу до інформації про діяльність товариства

b. Відмінності вимог для ТОВ та АТ.

c. Наслідки ненадання інформації про діяльність 

d. мінімізація ризиків greenmail`лу

e. проекти законодавчих змін щодо доступу до інформації

f. Новий формат звітності для середніх, великих підприємств та підприємств, що становлять суспільний інтерес - iXBRL

 

13. Реорганізація з ПрАТ у ТОВ – панацея?

a. ТОВ або ПрАТ – що обрати?

b. Порядок реорганізації ПрАТ в ТОВ, основні перепони та капкани у процедурі реорганізації

c. Випадки неможливості завершити процедуру реорганізації

d. Ризики оскарження процедури реорганізації

 

14. Юридичний батл прихильників ТОВ та ПрАТ – аргументи «за» та «проти»!

 

Які способи розкриття регульованої інформації на фондовому ринку залишаться у 2019 року? Чи обов’язково акціонерному товариству мати власний веб-сайт? Чи відійде у минуле в цьому  році обов’язкове  публікування регульованої інформації у офіційних друкованих видань?

 

Підготовка до річного звіту.

 

Всі питання розглядаються з урахуванням змін на дату семінару

 

Вартість участі в семінарі 4500,00 грн. - за одного учасника без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар