АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА 2020.

Розкриття інформації на фондовому ринку. Підготовка документів до річного звіту.

12 березня 2020 року

Лектори-консультанти:

ЛІБАНОВ

МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Член комісії  НКЦПФР. Керівник Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

ШАДІ СААД

один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 12 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Має досвід структурування угод M&A. Керівник компанії Saad Legal. Заступник голови Ради учасників Національного депозитарію України. Член президії асоціації "Українські емітенти"; Лекторської стаж - 6 років

Програма семінару:

 

Основні вимоги до статутів акціонерних товариств; приведення статуту у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII; дії НКЦПФР у випадку не приведення статуту у відповідність до вимог Закону №2210-VIII.

 1. Річна звітність 2020 - вимоги щодо обсягів та способів розкриття акціонерними товариствами регульованої інформації на фондовому ринку
 2. Який обсяг регульованої інформації повинні розкривати на фондовому ринку приватні акціонерні товариства та акціонерні товариства, які не здійснили публічну пропозицію акцій? У чому полягає лібералізація вимог щодо розкриття інформації? Чи повинні ПрАТ розкривати проміжну (квартальну) інформацію на фондовому ринку? Коли треба розпочинати подавати звітність по новим правилам?
 3. Наскільки розширився обсяг регульованої (регулярної та особливої) інформації для банків та публічних акціонерних товариств?
 4. Які дані включатиме річна інформація акціонерного товариства за 2019 рік? Річний звіт керівництва та звіт про корпоративне управління? Як їх правильно підготувати? Які особливості аудиторської перевірки звіту про корпоративне управління? Чи повинні підприємства, власниками яких є одна особа та становлять суспільний інтерес, розкривати регульовану інформацію.
 5. Проведення обов’язкового аудиту у 2020 році, як обрати аудитора?
  1. Посадові особи акціонерного товариства - підвищення вимог до рівня корпоративного управління
  2. Переваги повноцінної дієвої наглядової ради
  3. Порядок обрання членів наглядової ради
  4. Вимоги до незалежних директорів
  5. Особливості формування комітетів наглядової ради та кому вони потрібні
  6. Порядок обрання та вимоги до виконавчого органу
  7. Посилення відповідальності посадових осіб
   1. Виплата дивідендів 2020.
   2. Прийняття рішення про виплату дивідендів
   3. Повідомлення про порядок виплати дивідендів
   4. Виплата дивідендів через депозитарну систему.
    1. 4.    Річні загальні збори акціонерів 2020
    2. Вимоги до порядку скликання та проведення Зборів
    3. Детальний алгоритм процедури скликання, організації та проведення Зборів.
    4. Типові помилки процедури, які стають підставами для визнання рішень недійсними
    5. Механізми захисту від greenmail`у та корпоративного тролінгу на Зборах
    6.  Повідомлення про скликання зборів без надсилання листів
     1. 5.    Оскарження рішень загальних зборів акціонерів - судова практика та механізми мінімізації ризиків
     2. Безумовні підстави визнання рішення Зборів недійсним;
     3. Неочікувані підстави для оскарження рішення Зборі;
     4. Правові позиції Верховного суду що корпоративних спорів.
     5. Зловживання корпоративними правами з боку міноритарних акціонерів.
     6. Збори, які втримались при оскарженні.
      1. 6.    Чи залишився шанс на squeeze-out у 2020 році, що робити далі та як отримати право на сквіз.
      2. В кого ще залишилось право на сквіз?
      3. Завершення ери корпоративних сквізів – що далі?
      4. Механізми переструктурування корпоративної власності для отримання права на сквізаут.
      5. Альтернативні шляхи досягнення домінуючого контрольного пакету.
      6. Перша судова практика оскарження сквізі.
       1. 7.    Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
       2. Порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Джерела та шляхи збільшення статутного капіталу. Коли неможна приймати рішення про збільшення статутного капіталу
       3. Які питання мають бути винесені на розгляд загальних зборів акціонерів у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.
       4. Порядок реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строки подання та вимоги до документів, що подаються для реєстрації випуску акцій.
        1. 8.    Законодавчі очікування для корпоративного управління у 2020-му році.

Всі питання розглядаються з урахуванням змін на дату семінару

 

Вартість участі в семінарі 3300,00 грн. - за одного учасника без ПДВ

 

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар