АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ (порядок проведення, зі змінами та доповненнями пільги, компенсації, відпустки) в 2019 році.

Пенсія за віком на пільгових умовах. Оптимізація списків виробництв, робіт, професій, посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсії за віком на пільгових умовах.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ (зміни в законодавстві, в порядку регулювання промислової безпеки, організація, фінансування, відповідальність).

07-08 листопада 2019 року

Лектора-консультанти:

РЯБОКІНЬ С.І.

Заступник директору Департаменту заробітної плати та умов праці, начальник відділу регулювання умов та експертизи праці Міністерства соціальної політики України

ЦИБУЛЬНИК О.В.

Головний фахівець Секретаріату Кабінету Міністрів України, академік Академії безпеки та основ здоров’я України

В програмі:

І. Атестація робочих місць за умовами праці (порядок проведення, пільги, компенсації, відпустки).

 • Мета і порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, методичні рекомендації. Зміни та доповнення внесені постановою КМУ № 741 від 05.10.2016 року.
 • · Організація роботи з проведення атестації робочих місць.
 • · Державний контроль за проведенням атестації робочих місць. Контроль за правильним застосуванням Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
  • Пільги і компенсації, що установлені законодавством працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці і порядок їх надання:
  • Перелік виробництв, цехів, професій  та посад зайнятість в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня;
  • пенсія за віком на пільгових умовах. Нова редакція списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсії за віком на пільгових умовах;
  • внесення змін до списків № 1 та № 2;
  • додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, особливий характер праці;

-    скорочена тривалість робочого тижня;

-    доплати за умови праці.

-    лікувально-профілактичне харчування, одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

 • · Санітарно-гігієнічна оцінка умов праці для проведення атестації робочих місць відповідно до правил та норм «Гігієнічна класифікація праці за показаннями шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

 

ІІ. Охорона праці та промислова безпека (законодавство, організація, фінансування, відповідальність).

 • Законодавство про охорону праці та промислову безпеку:

-      зміни законодавства, які відбулися в останній час, та проекти документів;

-      практика застосування та коментар деяких положень законодавства;

-      відповідальність за порушення вимог охорони праці та промислової безпеки, особливості її застосування;

-       державний нагляд і громадський контроль у сфері охорони праці та промислової безпеки;

 • Управління охороною праці на підприємстві:

-      служба охорони праці, планування заходів з охорони праці;

-      навчання та підвищення кваліфікації, інструктажі, психофізіологічний відбір, медичний огляд;

-      зміни у порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, вжиття профілактичних і попереджувальних заходів.

 • · Регулювання промислової безпеки на підприємстві:

зміни у порядку видачі дозволів органами Держнагляду України;

-      експертна діяльність і аудит у сфері охорони праці та промислової безпеки;

-      проведення технічного огляду виробничого обладнання та устаткування, будівель та споруд;

зміни у порядку проведення ідентифікації, обліку та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

 • · Фінансування і стимулювання, економіка охорони праці та промислової безпеки:

-      порядок та джерела фінансування профілактичних і попереджувальних заходів;

-      внутрішні та зовнішні фінансові витрати підприємства у сфері охорони праці та промислової безпеки, їх оптимізація;

-      штрафні санкції у сфері охорони праці та промислової безпеки.

 • Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:

-      основні вимоги законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

-      розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства та знижки/надбавки до нього;

-      компенсація витрат підприємства на медичну і соціальну допомогу потерпілим на виробництві;

-      відшкодування морального збитку потерпілому на виробництві;

-      проведення профілактичних заходів та перевірок на підприємстві;

-      повноваження і права страхових експертів у здійсненні контролю за охороною праці.

 

Вартість участі одного слухача 3950,00 грн. без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп