ПОДАТКОВІ ЗМІНИ 2017

Адміністрування податків, зборів.

Податок на додану вартість.

Підтримка агропромислового комплексу.

Земельний податок.

Податок на прибуток підприємств.

СЕАРП. Окремі регуляторні процедури. Трансфертне ціноутворення. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. ПДФО.

Податок на нерухоме майно.

 23 січня та 26 січня 2017 року

Авторський семінар:

БОГДАНОВА ОЛЬГА

партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член Crowe Horwath International), голова Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ, член Громадських рад при ДФСУ, Мінфіні, Комітеті ВР з питань податкової та митної політики, заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова наглядової Ради Палати податкових консультантів.

 

          ТВЕРДОМЕД

Андрей Григорьевич

Консультант ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ по вопросам налогообложения, член Общественных коллегий Комитета ВЕРХОВНОЙ РАДЫ по вопросам налоговой политики, обозреватель по налогам газет "БИЗНЕС", "БУХГАЛТЕРИЯ", "ВСЕ О БУХУЧЕТЕ". Президент АССОЦИАЦИИ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ, Советник ЮФ "LAW OFFICES OF OMP". Принимал участие в работе рабочих групп при разработке НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ.

Красиков Георгий

Главный специалист компании «De Facto». Эксперт по разработке и внедрению законных схем оптимизации налогообложения и защиты активов. Самостоятельно отстоял для клиентов более 35 миллионов гривен в хозяйственных и административных спорах

ВОЗНЮК Олена

Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants" (податкові, аудиторські та юридичні послуги). Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по ТЦО. Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A, реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії. 15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість). Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми (PwC, ОМП, Ulysses и Magisters, директор департаменту міжнародного оподаткування Baker Tilly). Президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA). Член Громадської Ради при ДФС України.


ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 1. Адміністрування податків, зборів:

- розподіл функцій між Міністерством фінансів України та ДФСУ з 01.01.2017, функції районних податкових інспекцій

-  нові критерії належності платника податків до категорії великих платників податків

 -  відповідальність посадової (службової) особи контролюючого органу за прийняття неправомірного рішення

- запровадження  електронного кабінету платника податків, он-лайн листування контролюючих органів із платниками податків

- заборона в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів та право приймати рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації (зупинення)  податкових накладних/розрахунків коригування відповідно до встановленого ним порядку

- нова норма у порядоку оскарження, щодо оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування

- нове в адмініструванні розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, запровадження ведення відкритого реєстру заяв розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу

- індивідуальні податкові консультації , нові строки надання, інвентаризація, запровадження єдиної бази, пріоритетність узагальнюючих податкових роз’яснень над індивідуальними

- план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на сайті ДФС

- нові терміни проведення камеральних перевірок

- зміна строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки , збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечення до акту

- нова облікова ставка НБУ для пені, яка нараховується платником податків внаслідок самостійного виправлення помилок;

- ліквідація податкової міліції та створення нового органу

- проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючим  органами та визначити порядок контролю

 

2. Податок на додану вартість

2.1. Запровадження механізму зупинення реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних:

- порядок зупинення реєстрації податкових накладних;

- Мінфіном буде визначено виключний перелік документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків;

- документи платник зможе надавати до контролюючого органу протягом 365 днів з дня виникнення податкових зобов’язань, відображених у податковій накладній, реєстрація якої зупинена;

- подані платником документи розглядатимуться комісією ДФС.

- підстави для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної;

- оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної;

2.2. Зміни щодо електронного адміністрування ПДВ:

- повернення помилково/надлишково перерахованого ПДВ до бюджету повертається або на ПДВ рахунок або на розрахунковий; 

- показник формули суми ΣНакл платника у випадку реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу; 

- за наявності у платника в СЕА ПДВ суми ∑Перевищ надано йому право на таку суму зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні із запізненням;  - - сплата по уточнюючих деклараціях здійснюється через СЕА ПДВ.

2.3. Бюджетне відшкодування ПДВ:

- єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування; 

- тимчасовий реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування; 

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися органами казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, без висновків контролюючих органів; 

- скорочення терміну для забезпечення контролюючим органом заявленої платником зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування; 

- змінено дату внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування даних щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника; 

- проведення документальної перевірки бюджетного відшкодування;

-  бюджетне відшкодування податку на додану вартість буде здійснюватися в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.

2.4. Податкова накладна:

- код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг є обов’язковим реквізитом податкової накладної для всіх без виключення товарів і послуг; 

- зміна граничних терміни реєстрації податковоих накладних; 

- податкова накладна складена та зареєстрована продавцем  після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних для покупця таких товарів/послуг буде достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження;

- зведена податкова накладна на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною - раз на місяць;

- збільшення термінів проведення документальної перевірки продавця за заявою покупця із скаргою щодо допущення продавцем помилок у податковій накладній;

2.5. Загальні норми щодо ПДВ: 

- застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів для реєстрації податкової накладної; 

- касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов’язань і податкового кредиту для підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення; 

- об’єкт оподаткування ПДВ операції з  переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу до лізингодавця; 

- термін 60 днів на включення до податкового кредиту податкових ;

 - податкові зобов'язання у разі використання основних засобів не в господарській діяльності внаслідок їх фізичної ліквідації;

- перенесення суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду платника, що реорганізується до складу податкового кредиту правонаступника;

- звільнення від оподаткування ПДВ операції з нитками, що використовуються для виготовлення шоломів та бронежилетів;

- звільнення від оподаткування операцій з постачання брухту чорних і кольорових металів та макулатури; 

- продовження пільги в оподаткуванні ПДВ постачання вугілля;

- продовження  дії пільги в оподаткуванні ПДВ в кінематографічній галузі;

- продовження пільг в оподаткуванні ПДВ космічної галузі;

-  розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін до 36 календарних місяців, без нарахування процентів на операції з ввезення на митну територію України деревообробного обладнання та обладнання для виробництва медичних виробів.

2.6. Зміни ПДВ для спецрежимників (С/Х галузь)

- мораторій на застосування штрафних санкцій та пені до сільськогосподарських підприємств;

- відновлено право контролюючих органів на проведення документальної перевірки платника щодо бюджетного відшкодування ПДВ в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок ..придбання до 1 січня 2017 року товарів/послуг у сільськогосподарських підприємств, що використовували спеціальний режим оподаткування ПДВ

- з дня наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року закриваються рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ;

- реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених сільськогосподарськими підприємствами, що застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;

- сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована сільськогосподарськими підприємствами, що застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року (ІV квартал 2016 року), переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом;

 

3. Підтримка агропромислового комплексу

- запровадження бюджетної дотації для окремих сільськогосподарських підприємств, види сільськогосподарської діяльності, на які поширюється бюджетне дотування;

   - розподіл бюджетної дотації  між С/Х виробниками.

- додаток до декларацій з ПДВ для С/Х виробників з розрахунком податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного періоду по операціям, які включені до бюджетного дотування

- формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;

 

4. Земельний податок

- розмір земельного податку для земель загального користування,  для сільськогосподарських угідь;

- встановлено мінімальний граничний розмір земельного податку для земель сільськогосподарських угідь;

- землі національних та державних дендрологічних парків виводяться з прямої дії пільги зі сплати земельного податку

- орендна плата за землю для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських

- індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь.

 

5.  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

-  у платника єдиного податку ІІ групи не включаються до розрахунку загальної чисельності найманих працівників працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період 

- уточнення  останнього податкового періоду платника єдиного податку, який припиняє свою підприємницьку діяльність

- встановлено ставки єдиного податку для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (за чинною редакцією – до  розміру мінімальної заробітної плати), для платників другої групи залишена діюча прив’язка до  розміру мінімальної заробітної плати;

- підвищено на 15% ставки єдиного податку для платників IV групи (для формування ресурсу Аграрного фонду, який спрямовуватиметься на підтримку с/г виробників);

- запроваджено застосування РРО для платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту

 

6. СЕАРП:

6.1. Пальне

- скасовано акцизний податок на  реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального

- збільшено загальні ставки акцизного податку на пальне, який  сплачується виробниками та імпортерами пального з 01.01.2017; 

- запроваджено єдину ставку податку на важкі дистиляти (дизельне пальне);

- збільшено ставки акцизного податку на паливо пічне побутове та мазут до рівня дизельного  пального;

- встановлено для бутану та ізобутану, які використовуються як стабілізатор скрапленого газу, ставки акцизу на рівні ставки для пропану;

- перенесено на 1 рік запровадження оснащення акцизних складів пального рівномірами-лічильниками;

 - розширено  перелік нафтопродуктів, як постачаються за ставкою  відсотків під вексель для вироблення етилену.

 

7. Окремі регуляторні процедури:

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі;

- обов’язок використання РРО при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» як для закону про РРО, так і для закону щодо захисту прав споживачів, а також встановлено правило, що вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються лише після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого законом про застосування РРО;

- приватних виконавців  включено до переліку само зайнятих осіб;

 - в 2017 році місцеві органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про встановлення місцевих податків і зборів без врахування порядку, встановленого Податковим кодексом України, тобто без оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду;

- встановлено, що 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне віз земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом 0, 5.

 

8. Трансфертне ціноутворення

- зміна критеріїв для визнання операцій контрольованими з 01.01.2017 р. ЗВІТИ ЗА 2016 РІК ЗА СТАРИМИ  КРИТЕРІЯМИ.

- визнання контрольованими господарські операції з нерезидентами особливих ОПФ, які не сплачують податок на прибуток  та/або не є податковими резидентами країни

- зміни в адмініструванні: вдосконалення критеріїв  щодо включення країн до Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими, запровадження механізму визначення біржової ціни на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту

- контрольованими визнаватимуться операції з державами компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією

- перелік інформації, що має бути відображена у звіті про контрольовані операції та документації

- можливість самостійного коригування ціни контрольованої операції до верхнього або нижнього значення діапазону цін замість медіани діапазону

- штрафні санкції за неподання та окремо за несвоєчасне подання звіту про   контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення

 

9. Податок на прибуток підприємств

9.1. Зміни в адмініструванні:

-  зміна діючого ліміту визнання заборгованості, що прощена кредитором, безнадійною для фізичних осіб;

- виключення терміну «нематеріальні активи»;

- визначення терміну «нерезиденти, що мають офшорний статус» ;

- ведення терміну "дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей»;

- подання звіту про використання коштів неприбутковими організаціями профспілковими організаціями;

-  вдосконалення  порядку зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів в рахунок сплати податку на прибуток;

9.2 Об’єкт оподаткування:

- необхідність виконання вимог Кодексу в частині обов’язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неприбуткових установ;  

- виключено можливість зарахування сплаченого податку на майно в рахунок сплати податку на прибуток;

-  можливість отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території; 

- оподаткування доходів (прибутків) лотерейної діяльності;

-  порядок амортизації основних засобів та нематеріальних активів;

- коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію;

-  правові підстави списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів;

- порядок розрахунку обмеження, так звана «тонка капіталізація» при виплаті процентів нерезидентам; 

- положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015 року ;

- зменшення  мінімально допустимих строків до 2 років амортизації для основних засобів групи 4;

- на період до 31 грудня 2021 року податкові канікули; 

- подовження термінів не виключення неприбуткових організацій з відповідного Реєстру та  приведення установчих документів неприбуткових організацій до вимог ПКУ і подання їх копій до контролюючого органу;

- розмежування вимог,  щодо коригувань об'єкта оподаткування податком на прибуток за контрольованими та не контрольованими операціями;

-  встановлення оподаткування за ставкою 5 % доходів нерезидентів отриманих ними у вигляді процентів за позиками (фінансовими кредитами), залученими від розміщення цінних паперів на іноземних біржах, так званих «євробондів»;

-  зворотня дія в часі (без визначення періоду дії), звільнення від оподаткування доходів нерезидентів («євробондів»), що були виплачені резидентами до 31 грудня 2016 року;

- звільнення від оподаткування доходів нерезидентів («євробондів»); 

-  нові види коригувань в частині збільшення фінансового результату до оподаткування, а саме на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку , суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

-  для страхових організацій не застосовується ліміт,  щодо операцій з неприбутковими організаціями при перерахуванні членських внесків, а також при отриманні матеріалів страховиком від неприбуткових організацій (об’єднань страховиків);

- дозволено застосування ставки податку з доходів нерезидентів 0 % під час укладання договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

- безнадійна заборгованість, прострочена понад 360 днів;

- 25% ліміту для формування резерву під знецінені активи;

- безнадійна заборгованістю для фізичних осіб прострочена строком понад 180 днів, та яка не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати

 

10. Підприємницька діяльність, загальна система оподаткування:

- не включаються суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-  розширено перелік витрат, на суму яких зменшується дохід підприємців  при визначенні оподатковуваного доходу

- встановлення обмежень, що до складу витрат підприємця

- можливість для  підприємців за власним вибором  включати до витрат амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат за кожним об’єктом.

- метод та терміни розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів

-  НДФЛ  підприємцям (незалежно від системи оподаткування), місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення

 

11. Податок на доходи фізичних осіб:

 - зменшено вдвічі окремі положення, які мають прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень

- розстрочення сплати податку на доходи фізичних осіб по прощенню іпотечного кредиту

 - розширення кола осіб, яким благодійна організація або  роботодавець можуть виплатити (надати) без оподаткування в будь-якому розмірі  допомогу на лікування та медичне обслуговування.

- ПДФО з суми, сплаченої будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти за підготовку чи перепідготовку платника податку.

- звільнення від оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здавання (продажу) брухту чорних металів

- не оподаткувується інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами, емітованими Мінфіном, з урахуванням курсових різниць.

- зняття обмеження з розміру суми коштів, яку платник податку може включити до податкової знижки у зменшення його оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, яка сплачена ним за навчання своє та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення у  вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах. 

- оподаткування пасивних доходів, що виплачуватимуться інститутами спільного інвестування по інвестиційних сертифікатах.

- збільшення термінів, протягом яких податковий агент повинен перерахувати до бюджету ПДФО, утриманий з доходу, наданого у негрошовій формі чи виплаченого готівкою з каси.

- інвестиційний прибуток підлягає річному декларуванню, розраховується на підставі документально підтверджених, та  якщо цінні папери номіновані  в іноземній валюті, до інвестприбутку включається курсова різниця.

- збільшення термінів безоподатковуваного використання цільової благодійної допомоги,  наданої на лікування.

- підтвердження витрат на придбання квитків в електронному вигляді, розмір добових по відрядженнях

 - опопдаткування дивідендів, нарахованих нерезидентами

 

12. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- зміни, що не є об’єктом оподаткування, тобто не оподатковуються  податком на нерухоме майно

- фізичні особи використовують свою житлову нерухомість з метою одержання доходів (здають в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності), або якщо площа належних їм квартир та житлових будинків перевищує 300 м.кв., таким власникам не надаються пільги у вигляді зменшення оподатковуваної площі житлового об’єкту, а також місцева рада не має права надати пільги зі сплати податку на нерухомість з таких об’єктів

-  з 14 квітня 2014 року та до закінчення проведення антитерористичної операції, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

 13. Екологічний податок:

- збільшено ставки

 14. Податок на майно, Збір  за паркування транспортних засобів та Транспортний податок

- зменшено вдвічі окремі ставки, які мають прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень

 

Вартість участі одного учасника       1390,00 грн. (без ПДВ)

При оплаті за 7 днів до початку семінарів – 1300,00 грн. (без ПДВ)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар