«ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

НОВА ЯКІСТЬ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»

НАГЛЯДОВА РАДА. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АТ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ЕМІТЕНТА З ПРОФЕСІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року

Лектори – провідні фахівці НКЦПФР

 

Програма семінару:

Незалежні директора - новий суб'єкт корпоративних відносин в суспільстві. Навіщо вони потрібні? Вимоги до незалежних директорів. Як і коли призначати. Повноваження.

 •  Комітети наглядової ради. Обов'язковість або добровільність створення. Склад комітетів. Функції комітетів.
 • Угоди з зацікавленістю. Що змінилося? Новий порядок укладення. Роль наглядової ради і загальних зборів акціонерів.
 •  Загальні збори акціонерів. Нові вимоги при скликанні та проведенні. Проект порядку денного зборів акціонерів і порядок денний зборів акціонерів. Нові вимоги до обов'язкових питань річних зборів акціонерів.

 

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Проблемні питання та шляхи їх подолання

 • Порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • Обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • Дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • Визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • Переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • Розміщення акцій додаткової емісії.
 • Затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.

Зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.

 

Порядок взаємодії емітента з професійними учасниками депозитарної системи України.

 

 • Нормативне забезпечення взаємодії емітента з професійними учасниками депозитарної системи. Вимоги до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм.
 • Відкриття рахунку в цінних паперах емітенту. Призначення керуючого рахунком у цінних паперах. Порядок обслуговування корпоративних операцій емітента. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів.
 • Порядок дій емітента та депозитарної установи при розірванні договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку. Заміна обраної емітентом депозитарної установи.
 • Порядок надання реєстру власників іменних цінних паперів. Підстави для надання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів. Дата обліку.

 

 

Вартість участі одного учасника       2850 грн. (без ПДВ)

 При сплаті до 28 листопада – 2650 грн без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар