вебінар (+запис)

 

07-08 грудня 2021 року

 

МСФЗ-2021: останні зміни, практичні аспекти, податкові наслідки

 

Авторський вебінар:

Мілон-Козлова

Марина Євгенівна

Консультант з питань оподаткування та бухобліку, має нагороди «Кращий бізнес-тренер східної Європи 2009 р». та нагороди від Аудиторської Палати України за величезний вклад в розвиток аудиту. Має Міжнародні дипломи АССА DIPIFR RUS, ICFM, Сертифікат ЕВС*L, рівень А.

В програмі:

ДЕНЬ 1

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Хто є МСФЗ-зобов'язаним згідно із законом про бухоблік
 • Мінфін про МСФЗ для МСП
 • Коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання ФЗ» від 22.09.2021 р. №998: терміни подання річної та проміжної звітності
 • Таксономія: поточна та майбутня подача
 • Європейський регулятор розповів, які галузі звітності-2021 будуть пріоритетними під час перевірки
 • Нові правила розкриття інформації про облікову політику
 • Пандемічні витрати: особливості розкриття у фінансовій звітності
 • Особливості документального підтвердження операцій у МСФЗ-форматі
 • 10 найпоширеніших помилкових МСФЗ-стереотипів

 

2. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК (МСФЗ (IAS) 8)

 • Помилки поточного та минулого звітного періодів
 • Помилки у прибутках та витратах
 • Суттєвість помилки
 • Помилки, що пов'язані з невірною класифікацією
 • Вплив на податок на прибуток
 • Нове визначення бухгалтерської оцінки
 • Зміна облікової політики та облікової оцінки. Різні наслідки для бухобліку та різний вплив на податок на прибуток. Як вірно ідентифікувати та відобразити в обліку.

 

3. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ (МСФЗ (IAS) 10)

 • § Події що вимагають коригування та не вимагають коригування на дату балансу
 • § Як події після дати балансу впливають на податок на прибуток

 

 

4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ З ОБЛІКУ ОРЕНДИ (МСФЗ (IFRS) 16)

• У чому полягає суть єдиної моделі обліку оренди для орендаря

• ОРЕНДА/або НІ – як визначити?

• Критерій малоцінності базового активу

• Короткострокова оренда: особливості ідентифікації та відображення у фінзвітності

• Чи можливо встановити для оренди поріг суттєвості для не застосування МСФЗ 16 "Оренда"

• Практичні аспекти визначення рядка оренди за МСФЗ 16

• Як орендарю врахувати оренду зі змінними платежами

• Орендна плата прив'язана до індексу інфляції: облікові наслідки для орендаря

• Вибираємо параметри для дисконтування - ставка та період

• Актив з права користування: наводимо у МСФЗ-балансі

• Амортизація активів права користування та фінансові витрати – наслідки з податку на прибуток та ПДВ

• Модифікація договору оренди протягом терміну оренди

• Як врахувати модифікацію договору в умовах пандемії або як врахувати поступки з оренди за 2020-2021 роки

• Облік витрат на ремонт та покращення орендованого майна

• «Повернення» покращення базового активу: ловушка для орендаря

• Облік оренди земельних ділянок державної та комунальної власності

• Подання оренди орендарем у фінансовій звітності • Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на тему: "Оренда"

 

5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВПЛИВ НА ПОДАТКОВІ КОРЕКТУВАННЯ (МСФЗ (IAS) 16)

• Критерії визнання основних засобів. Встановлення вартісного критерію

• Особливості прийняття до обліку ОЗ МСФЗ у т.ч.: «соціалка», «балансоутримування», незавершені капітальні інвестиції • Телевізор для реклами: витрати періоду чи основний засіб? • Початкова оцінка вартості ОС: витрати, що формують первісну вартість

• Основні засоби у розстрочення: як обліковувати за МСФЗ

• Вплив переоцінки ОЗ на податкові різниці

• МСФЗ-транзит: доцільна собівартість ОЗ та податкові ризики

• Амортизація ОЗ: розрахунок ліквідаційної вартості

• Чи обов'язково переглядати ліквідаційну вартість ОЗ

• Амортизація ОЗ: коли починати

• Зміна термінів корисного використання ОЗ (зменшення/збільшення) у бухгалтерському обліку та вплив таких змін на податковий облік

• Компонентний облік ОЗ за МСФЗ. Компоненти ОЗ & налог на прибуток

• Зупинення нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку у період виконання капремонтів, модернізації

• Що робити, якщо обладнання повністю замортизовано, але все ще використовується?

• Наступні витрати: облік поточного та капремонту за МСФЗ

• Як врахувати зміни у планах щодо використання нерухомості

• Які ключові умови та критерії класифікації активів, призначених для продажу

• Послідовність дій при рекласі ОЗ у необоротні активи, призначені для продажу. приклад.

• Облік інвестнерухомості: короткий коментар до МСБО 40

• Модель оцінки інвестиційної нерухомості: чи є право вибору?

• Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на теми: "Основні засоби"

 

2 день

1. ЯК ПРОТЕСТУВАТИ АКТИВИ НА ЗНЕЦІНЕННЯ І ОБҐРУНТУВАТИ СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ БАЧЕННЯ (МСФЗ (IАS) 36)

• Концепція знецінення активів

• Очевидний вплив Covid-19 – на знецінення активів

• Як визначити одиниці, що генерують кошти

• Розрахунок цінності використання окремих активів та ЄДРР

• Оцінка справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж

• Визначення ставок дисконтування

• Як визнати у фінансовій звітності збитки від знецінення

• Вплив процедури знецінення на податкові різниці

• Наслідки не проведення знецінення

• Вплив обраної облікової політики щодо необоротних активів на звітність

 

2. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – АСПЕКТИ ОБЛІКУ (МСФЗ (IAS) 38)

• Що нового у стандарті МСФЗ 38

• Критерії визнання НМА

• Програмні продукти

• Витрати створення веб-сайту

• Торгова марка

• Рекламний ролик: НМА чи витрати

• Витрати на франшизу

• Ліцензія на право користування надрами

• Проектна документація для будівництва об'єкта ОЗ

• НМА із терміном використання до 12 міс.

Як капіталізувати витрати на НДДКР з МСФЗ

 

3. ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ ПО МСФЗ 15: КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

• Ідентифікація договору із клієнтом

• Виявлення обов'язків до виконання – випадки виникнення та вплив на податок на прибуток

• Договірний актив

• Ретрознижки як зобов'язання: податкові ризики продавця

• Програми лояльності: алгоритм обліку

• Продаж товарів з правом повернення

• Продаж товару з транспортуванням

• Безкоштовна роздача товарів – як відобразити МСФЗ

• Професійні судження: Інкотермс та МСФЗ 15

• Різниці між датою та сумою визнання виручки: податок на прибуток та ПДВ.

• Оцінка поетапного визнання виручки та первинні документи – на які показники орієнтуватися для підтвердження оподатковуваного доходу

• Визначення ціни операції

• Розподіл ціни операції

• Процентна витрата або відсотковий виторг: як правильно показати компонент фінансування

• Як за наявності суттєвого компонента фінансування враховувати ПДВ?

• Резерв під кредитні збитки за МСФЗ 9

 

4. ОБЛІК ЗАПАСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (МСФЗ (IAS) 2)

• Дорогі запчастини та комплектуючі, товари, придбані для реклами,

• МНМА – ОЗ, запаси чи витрати?

• Рекламні матеріали та їх облік

• Матеріали для будівництва

• Спецодяг, санітарний, формовий та фірмовий одяг: відображення в обліку

• Знижки з погляду покупця

• Розрахунок виробничої собівартості відповідно до МСФЗ

• Знижка або розрахунок резерву. Вплив на податок на прибуток, ПДВ-наслідки колись будуть, а коли ні

• Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на тему «ЗАПАСИ»

 

5. ДИСКОНТУВАННЯ ЗА МСФЗ (МСФЗ (IFRS) 9)

• Дисконтування: короткостроковість та суттєвість

• Яку ставку дисконтування використовувати під час пандемії

• Як врахувати позики за ставкою, нижчою від ринкової в результаті пандемії COVID 19

• Комісія за надання позики: як розрахувати ефективну ставку відсотка

• Дисконтування безвідсоткових позик

• Право на дострокове погашення: вплив на класифікацію кредитів

• Довгострокові безвідсоткові позики: облік МСФЗ

• Дисконтування процентних позик

• Чи потрібно дисконтувати позики, отримані від материнської компанії з відсотками / без відсотків

• Дисконт за довгостроковою позикою від власника

• Позика для працівника

• Облік депозитів відповідно до вимог МСФЗ 9

 

6.МСФЗ-РЕЗЕРВИ І ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ (МСФЗ (IAS) 37)

• Що нового в МСФЗ 37

• Забезпечення під відпустки

• Річне преміювання: забезпечення чи умовні зобов'язання?

• Резерв під пільгові пенсії

• Резерв під обов'язковий аудит

• Забезпечення гарантійних замін

• Резерв під судові розгляди

• Дисконтування забезпечень

• Податкові різниці з податку на прибуток

• Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на тему: "Забезпечення та резерви"

 

7.ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ МСФЗ 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

 • § Справедлива вартість: концепти
 • § Хто саме безпосередньо має здійснювати оцінку?
 • § Зв'язок справедливої вартості за МСФЗ та ринкової вартості за оціночними стандартами
 • § Три методичні підходи до оцінки
 • § Узгодження (інтерпретація) результатів кількох оціночних підходів

 

8.УСЕ, ЩО ГОЛОВБУХ ХОЧЕ ЗНАТИ ПРО КТМФЗ 23 o Скільки відтінків у невизначеності щодо податку на прибуток?

• Чи обмежується невизначеність щодо податку на прибуток виключно податком на прибуток підприємств?

• Якщо знехтувати: які ризики та відповідальність?

• До яких ризиків може призвести надмірна стандартослухняність?

• КТМФЗ 23 у звітах за 2020 та 2021 роки

• Аудиторський звіт до ДПСУ

• КТМФЗ 23 та облікова політика: точки перетину

• Суттєвість

• Як розкривають невизначеність щодо податку на прибуток у фінансовій звітності деякі українські компанії?

 

Вартість участі одного слухача в вебінарі – 4200,00 грн. (Без ПДВ)

Надається підбір ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка Новою Поштою)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар