Круглий стіл:

НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА.
ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 2019.

СУДОВІ ПРОЦЕСИ 2019.  ПЕРША ПРАКТИКА. НОВЕЛИ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГПК, ЦПК та КАС.

20-21 червня 2019 року

Доповідачі:

судді ВАСУ, адвокати, юристи

В програмі круглого столу:

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2019! ГПК. ЦПК. КАС України.     ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2018/2019 та їх вплив на судову практику  (господарські, цивільні, адміністративні справи).

 

Блок ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!  КОНЦЕПЦІЯ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ.

3. Представництво в судовому процесі.

 4. Юрисдикційні питання.  Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.Юрисдикція господарських судів, в т.ч. щодо кількох пов'язаних між собою вимог. Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог. Інститут похідних вимог.
5. Учасники процесу. Позивач. Відповідач. Третя особа. Всі учасники справи. Пред'явлення позову до неналежного відповідача. Позиція ВС. Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача. Встановлення належності відповідачів й обґрунтованості позову - обов'язк суду, який виконується під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження.

6. Розгляд справи без повідомлення учасників.

7. Суд. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду. ГПК (ст. 237), ЦПК (ст. 264).

8. Процесуальні документи, в яких учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.  Види. Строки їх подання. Наслідки пропуску. Вимоги до Заяви, Клопотання, Заперечення.

9. Позовна заява. Вимоги до позову. Визначення у позові способу захисту.

10. ДОКАЗУВАННЯ! Розширення способів доказування. Класифікація. Належність. Допустимість. Достовірність. Достатність. Які документи необхідно подавати в суд в процесі доказування? Подання доказів.

11. Забезпечення позову. Новели способів забезпечення позову. Підстави та порядок застосування. Зустрічне забезпечення.Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.

12. Нові процесуальні строки. Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом. Процесуальна економія. Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ. Розгляд справ без виклику сторін. Строки, встановлені для суду. Строки, встановлені для учасників судового  процесу. Наслідки пропуску строків.
13. Нові форми проваджень. Наказне. Спрощене. Загальне позовне. Основні характеристики та відмінності. Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.

14. Врегулювання спору за участю судді. Порядок, строки та наслідки. Мирова угода.  Примирення на різних стадіях.

15. МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ. Запобігання: умисному затягуванню справ, "позовам – клонам", завідомо безпідставним чи "штучним" позовам, маніпуляціям з підсудністю (штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності), завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами. Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків. Заходи реакції на порушення та зловживання. Окрема ухвала.

16. Заходи процесуального примусу. Їх види. Підстави і порядок застосування. Окремі ухвали. Штрафи, попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід. Порядок їх скасування.

17. Судові витрати. Види. Ставки. Новели компенсації судових витрат. Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл. Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.

18. «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД». Початок роботи. 

19. АПЕЛЯЦІЙНЕ та КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ. Нововведення. 

20. Правила розгляду справ Верховним Судом. Передача справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати ВС.

Блок ІІІ. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ.

1. Ключові новації.

2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

3. Права та обов'язки учасників справи.

4. Докази та доказування. Належність. Допустимість. Достатність. Новели доказування.

5. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.

6. Форми адміністративного судочинства. Позовне провадження. Загальне. Спрощене.

7. Строки розгляду.

8. Зразкове та Типове провадження в адміністративному судочинстві. Розгляд типових та зразкових справ. Особливості провадження.

9. Предмет та підстави позову. Правила зміни.

10. Зустрічний позов. Пред’явлення. Строк. Форма та зміст.

11. Розширено перелік обставин, які є обов’язковою підставою для скасування судового рішення.

12. Запобігання зловживанню процесуальними правами. Перелік дій учасників та їх представників, що за обставин конкретної справи можуть бути визнані як зловживання процесуальними правами. Засоби реагування суду на такі дії.

13. Особливості провадження в окремих категоріях справ.

14. Врегулювання спору за участю судді

15. Участь прокурора в адміністративному судочинстві.

16. Переваги та недоліки медіації. Врегулювання спору за участю судді.

17. Порядок розгляду касаційних скарг. Універсалізація + Оптимізація + Єдність Практики. 


Блок ІV. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ! Практичні аспекти застосування нового ЦПК України.
1. Вплив ЦПК на ділові стосунки. Який цивільний процес є ідеальним?

2. Цивільна юрисдикція. Предметна і суб'єктна юрисдикція. Спірна і неоднозначна  підсудність.
3. Склад суду. Відвід судді. Хто є учасниками цивільного процесу, а хто - ні? Суд присяжних. Присяжні – хто вони?

4. «Гласність» цивільного процесу – як не нашкодити репутації клієнта?

5. Докази. Доказ в сейфі – це не доказ! Процесуальні аспекти збирання, подання, дослідження доказів.

6. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення. Як не прогавити процес?

7. Судові витрати. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову.

8. Письмові заяви учасників справи. Відкриття провадження у справі.

9. Підготовче провадження – як «зелений коридор» процесу. Час для рішучих дій.
10. Врегулювання спору за участю судді – «процесуальний лаунж» чи «хід конем»? Підстави проведення врегулювання спору за участю судді - Cui prodest? Чим починається і чим закінчується судова медіація. Приклади сучасної судової практики.

11. Розгляд справи по суті.  Що було — бачили, а що буде — побачимо! Завдання та терміни розгляду справи по суті.  Процесуальний «люфт».

12. Фіксування судового процесу. Не довіряй! - Перевіряй! Зупинка і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду.

13. Види судових рішень (ухвали, рішення, постанови, судові накази)

14. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. (Нова практика!)

15. Заочний розгляд справи (Новий порядок!) Умови проведення заочного розгляду справи.
16. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів і їх витребування (Нове!)

17. Окреме провадження. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

18. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
19. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
20. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

21. Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису.

22. Новий порядок! Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.

23. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

24. Новий порядок! Визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу.

25. Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.

 

Вартість участі в семінарі 3650,00 гривень (Без ПДВ)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар


Центр Информ-киев, Чп