Круглий стіл:

НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА.
ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 2019/2020

СУДОВІ ПРОЦЕСИ 2019.  ПЕРША ПРАКТИКА. НОВЕЛИ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГПК.

27 березня 2020 року

 

Спікери:

 

ЗУЄВИЧ

Леся Леонідівна

Начальник Управління забезпечення роботи ІІ Судової палати ВГСУ. Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років. Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник господарського судочинства", "Закон і Бізнес").

       

В програмі круглого столу:

 

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2019/2020! ГПК. ЦПК. КАС України.     ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2018/2019/2020 та їх вплив на судову практику  (господарські, цивільні, адміністративні справи).

 

Блок ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!  КОНЦЕПЦІЯ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ.
1. Ключові новації.

2. Розширення способів судового захисту. Ефективність. Справедливість.
   • Право на ефективний захист в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Рішення Конституційного суду.

   • Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на українські суди.

Суд може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.
3. Представництво в судовому процесі.

 Участь у справі через керівника або члена виконавчого органу (колегіальний, одноособовий, в т.ч. не зі складу учасників товариства). Закон. Статут. Положення. Нові аспекти представництва в контексті Закону "Про ТОВ та ТДВ", № 2275-VIII.

Адвокати. Монополія адвокатів? Імплементація змін до Конституції щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом. Адвокат - як найманий працівник. Сумісники (робота за трудовим договором (контрактом)).  аконопроекти: що готується? Документи, що посвідчують повноваження адвоката. Нові вимоги. Витрати на оплату послуг адвокатів. Деталізація для суду. Визначення розміру.  Співрозмірність. Винагорода адвокату за досягнення позитивного рішення. Позиція ВС. Можливі санкції до адвокатів. Представництво у провадженнях, розпочатих до процесуальних змін. Документи, що підтверджують повноваження представників. Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження. Наслідки подання заяви/скарги не уповноваженою особою. Скарга не приймається до розгляду і повертається судом. Нюанси. Обмеження повноважень представника. Порядок та наслідки відкликання представника. Припинення представництва.

4. Юрисдикційні питання.  Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.Юрисдикція господарських судів, в т.ч. щодо кількох пов'язаних між собою вимог. Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог. Інститут похідних вимог.
5. Учасники процесу. Позивач. Відповідач. Третя особа. Всі учасники справи. Пред'явлення позову до неналежного відповідача. Позиція ВС. Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача. Встановлення належності відповідачів й обґрунтованості позову - обов'язк суду, який виконується під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження.

6. Розгляд справи без повідомлення учасників.

7. Суд. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду. ГПК (ст. 237), ЦПК (ст. 264). Суд розглядає справу лише в межах заявлених вимог. Не може виходити за межі позовних вимог. КАС (ч. 2 ст. 9). Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту.

8. Процесуальні документи, в яких учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.  Види. Строки їх подання. Наслідки пропуску. Вимоги до Заяви, Клопотання, Заперечення.

9. Позовна заява. Вимоги до позову. Визначення у позові способу захисту. Побудова позовної заяви за новими правилами. Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення. Використання правових позицій, викладених в судових рішеннях та постановах Верховного Суду, ВСУ, ВССУ, ВСУ, ВГСУ, ВАСУ...

10. ДОКАЗУВАННЯ! Розширення способів доказування. Класифікація. Належність. Допустимість. Достовірність. Достатність. Які документи необхідно подавати в суд в процесі доказування? Подання доказів. Наслідки неподання витребуваних доказів.  Строки подання. Наслідки недотримання строку. Витребування доказів судом (в т.ч. з власноїх ініціативи, відмінності ГПК, ЦПК, КАС). Порядок. Наслідки неподання витребуваних доказів. Диференціація інститутів: «витребування доказів» та витребування доказів, яке здійснюється в порядку «забезпечення доказів». Забезпечення доказів до подання позову. Порядок оцінки доказів судом. Електронні докази. Порядок надання та дослідження. Текстові документи, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи. Веб-сайти. Повідомлення (текстові, мультимедійні та голосові). Метадані, бази даних й інші дані в електронній формі.
Як правильно підготувати та подати електронний доказ на прикладі. Проведення експертизи на замовлення учасників справи, на підставі ухвали суду. Висновок експерта у галузі права. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів в господарському судочинстві. Коли показання свідка НЕ Є доказом? Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу. Механізми забезпечення доказів та позову. Забезпечення доказів. Преюдиціальність - обов'язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили в одній справі для суду при розгляді інших справ. Випадки звільнення від доказування.

11. Забезпечення позову. Новели способів забезпечення позову. Підстави та порядок застосування. Зустрічне забезпечення.Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.

12. Нові процесуальні строки. Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом. Процесуальна економія. Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ. Розгляд справ без виклику сторін. Строки, встановлені для суду. Строки, встановлені для учасників судового  процесу. Наслідки пропуску строків.
13. Нові форми проваджень. Наказне. Спрощене. Загальне позовне. Основні характеристики та відмінності. Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.Письмове провадження (без повідомлення учасників справи). У наказному та спрощеному провадженні. В апеляційному та касаційному суді. Проголошення, набрання чинності, надсилання судових рішень прийнятих в порядку письмового провадження. Наказне провадження (схематично). Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Відмова у видачі судового наказу (наслідки). Оскарження судового наказу. Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження. Малозначні справи. Справи незначної складності. Критерії віднесення за ГПК, ЦПК, КАС. Наслідки помилкового визначення форми провадження.

14. Врегулювання спору за участю судді. Порядок, строки та наслідки. Мирова угода.  Примирення на різних стадіях.

15. МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ. Запобігання: умисному затягуванню справ, "позовам – клонам", завідомо безпідставним чи "штучним" позовам, маніпуляціям з підсудністю (штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності), завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами. Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків. Заходи реакції на порушення та зловживання. Окрема ухвала.

16. Заходи процесуального примусу. Їх види. Підстави і порядок застосування. Окремі ухвали. Штрафи, попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід. Порядок їх скасування.

17. Судові витрати. Види. Ставки. Новели компенсації судових витрат. Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл. Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу. Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат. Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті. Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру. Нові ставки судового збору. Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо. Відстрочка/розстрочка сплати судового збору. Зменшення / звільнення сплати судового збору. Повернення судового збору. (Не)повернення. Нюанси подачі оригіналу/копії платіжного доручення для повернення.

18. «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД». Початок роботи.  Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах. Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки. Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення. Офіційна електронна адреса. Електронна адреса учасника судового процесу. Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах. Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.

19. АПЕЛЯЦІЙНЕ та КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ. Нововведення.  Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї. Інститут приєднання до апеляційної / касаційної скарги. Можливість визнання судового рішення нечинним. «Відкликання” vs «відмова» від касаційної скарги. Наслідки. Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в: апеляційному порядку, касаційного оскарження судових рішень, направлення справи на новий розгляд.

20. Правила розгляду справ Верховним Судом. Передача справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати ВС.

 

Вартість участі в семінарі 2450,00 гривень (Без ПДВ)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар