семінар/вебінар:

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ. Закон України «Про ТОВ та ТЗОВ. Судова практика. Захист корпоративних прав у судовій практиці Верховного суду. Правочини. Відповідальність посадових осіб

24 лютого 2021 року

 

Спікер:

 

Лукомська

Олеся Василівна

Начальник Відділу забезпечення роботи секретаря та суддів
Судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів
Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

       

 

В програмі:

Процесуальні особливості вирішення корпоративних спорів

1. Юрисдикційність корпоративних спорів:  розмежування трудових та корпоративних спорів. Спірних питань, які можуть виникати у юридичних особах, та підлягають вирішенню у поза судовому порядку. Визначення підсудності спору у тому разі, коли виключна підсудність може визначатися за різними частинами статті 30 ГПКУ

2. Підстава для захисту корпоративних прав – порушення, невизнання, оспорювання корпоративних прав

3. Право на подання позову у корпоративному спорі.

 4. Звернення до суду поза відносинами представництва.

5. "Похідні вимоги" у корпоративному спорі.

6. Належний та ефективний спосіб захисту у корпоративному спорі.

7. Забезпечення позову у корпоративному спорів.

8. Позовна давність у корпоративному спорі.

 

Застосування Закону України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

9. Пріоритет статуту ТОВ над Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

10.  Чинність вимог статуту ТОВ щодо кворуму у «перехідний період», визначений законом України «про ТОВариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Оскарження рішень органів управління юридичних осіб. Судова практика верховного суду!

11. Відсутнє порушення корпоративних прав – рішення загальних зборів товариства дійсне

12. Повідомлення про скликання загальних зборів юридичної особи.

13. Розгляд питань, які не відповідають порядку денному загальних зборів.

14. Оскарження рішень загальних зборів особами, які не є учасниками ТОВ.

15. Заставодержатель корпоративних прав у справі про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства.

16. Відповідач у спорі про визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства Захист корпоративних прав у судовій практиці Верховного суду.

17.  «Право на частку» та «право з частки».

18. Відступлення права вимоги на дивіденди.

19. Спір щодо корпоративних прав як спільного майна подружжя.

20. Захист корпоративних прав учасника ТОВ під час збільшення статутного капіталу ТОВ.
21. Наслідки невнесення учасником додаткового вкладу.

 22. Правочини щодо корпоративних прав. Переважне право купівлі частки у статутному капіталі ТОВ.

 

Правочини. Значні та правочини із заінтересованістю!

23. Значний правочин та правочин із заінтересованістю. Особливості процедури укладення. Наслідки порушення. Критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість. Конфлікт інтересів. Ознаками правочину із заінтересованістю. Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Можливість регламентування. Наслідки порушення порядку надання згоди.

24. Визнання недійсним правочину, укладеного виконавчим органом юридичної особи. Підписання виконавчим органом товариства договору з іншою особою без передбаченої статутом згоди учасників цього товариства. Оскарження учасником товариства правочину, укладеного виконавчим органом товариства. Оскарження товариством правочину, укладеного його виконавчим органом. Прийняття директором ТОВ одноосібного рішення про відчуження корпоративних прав. Схвалення правочину вчиненого представником з перевищенням повноважень

Відповідальність посадових осіб

25. Відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) посадової особи.
26. Правові позиції верховного суду у вирішені спорів за "похідними позовами"
27. Відповідальність посадових осіб за борги компанії в процедурі банкрутства. Солідарна відповідальність керівників ТОВАРИСТВ в процедурі банкрутства.

 

Припинення участі у товаристві.

28. Вихід учасника з ТОВ. розмежування виходу з ТОВ та переходу частки до іншої особи. Спосіб відступлення частки у статутному капіталі ТОВ

29. Виключення учасника з ТОВ. Виключення учасника, який є керівником юридичної особи

30. Розрахунки при виході учасника з ТОВ. Застосування ч.2 ст.625 ЦКУ у корпоративному спорі.

 

Вартість участі в вебінарі 1750,00 грн без ПДВ

У вартість включено:

Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором; Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій);

 

Вартість участі одного слухача семінару -  2750,00 грн.  (Без ПДВ)

(Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами)

кількість місць в групі обмежена

У вартість включено:

Обід в ресторані готелю; Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах); Набір канцтоварів; Можливість спілкування з лекторами та колегами;


Реєстрація: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар