вебінар

18 серпня 2022 року

КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ. ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ. Сертифікації відповідальних виконавців. Проектування. Кошторисне ціноутворення у будівництві. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. Мінрегіон. Перспективні зміни в ЦІНОУТВОРЕННІ.

 

ТЕРЕЩЕНКО 

ЛАРИCА ВАСИЛІВНА

 

Член секції «ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» Науково-технічної ради МІНРЕГІОНУ. Приймала участь в розробці Настанов та змін до них. Співавтор нормативних документів з ціноутворення в будівництві. Директор УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА "ЕКОБУД". Фахівець з питань визначення вартості будівництва. Досвід виступів на семінарах, конференціях з 2010 року.

Представник

Член секції «ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА» Науково-технічної ради МІНРЕГІОНУ.
Судовий експерт-будівельник. Приймала участь в розробці Настанов та змін до них.

ПРОГРАМА:

Блок 1.   Організація  та виконання першочергових робіт з відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будівель та споруд

1.Нормативно-правове регулювання.«Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд». Постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473.

2. Зміни до «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва». Постанова КМУ від 5 квітня 2022 р. № 423

3. «Методика обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів». Наказ Мінрегіону від 28 квітня 2022 року № 65.

4. Зміни до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи». Постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 470.

5. «Настанова з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів». Наказ Мінрегіону від 30 квітня 2022 року № 67.

6. «Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок... воєнних дій...». Постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 474.

7. Механізм проведення комісійних оглядів для об’єктів з незначними пошкодженнями. «Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій». Наказ Держбуду України від 17 травня 2005 №76.

8. ФІКСАЦІЯ РУЙНУВАНЬ для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.  населених пунктів в умовах воєнного стану. Роз’яснення.

 

Блок 2.   ЗМІНИ В ЦІНОУТВОРЕННІ 2021/2022. 

1. Настанови МІНРЕГІОНУ (на заміну ДСТУ). Зміни кошторисних норм.     

 - Наказ Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» № 281 від 1.11.2021 року (чинний з 9.11.2021).

- Наказ Мінрегіону від 30.04.2022 року № 67.

- «Настанова з визначення вартості будівництва» + Зміна №1.

- «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації».

- «Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм».

- «Настанова з визначення вартості наукових та науково-технічних робіт».

- «Настанова з визначення вартості проведення робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів будівництва».

2. Настанови є обов’язковими для визначення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (державні кошти). Застосування цієї Настанови при будівництві об’єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

3. Нові правила та підходи: тендери, заробітна плата, Нормативи…

4. Основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві.

5. ЗАМОВНИКИ:

Можуть формувати відомість обсягів робіт за міжнародними системами вимірювання.

- Коди й назви видів робіт. Цінова політика.

6. ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ:

Обчислюють вартість проектно-вишукувальних робіт за 3-ма методами (відсотковий, калькуляційний, із використанням збірників цін).

- У залежності від зміни складових вартості (у т.ч. трудових та матеріально-технічних ресурсів).

- Можливість  передбачати, зокрема, кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг та оцінку впливу на довкілля у зведеному кошторисному розрахунку.

7. ПІДРЯДНИКИ можуть формувати тверду договірну ціну з використанням укрупнених показників вартості робіт на одиницю виміру певного виду роботи:

- Витрати на заробітну плату робітників-будівельників.

- Витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів.

- Витрати на будівельні матеріали, вироби та комплекти (конструкції).

- Загальновиробничі та адміністративні витрати.

- Інші роботи та витрати (у тому числі кошти на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами).

8. Пакет документів по ціноутворенню, проектуванню та ін..

Державні кошторисні норми.

- Галузеві кошторисні норми.

-  Кошторисні норми підприємств.

- Індивідуальні кошторисні норми.

9. Повноваження Мінрегіону.

Зміна ст. 7 Закону "Про ціни і ціноутворення". Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, здійснюється Мінрегіоном

- Зміна ст. 17 Закону «Про інвестиційну діяльність». Вартість будівництва визначається на підставі затверджених Мінрегіоном, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві….

 

 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

1.     Порядок визначення вартості будівництва на різних етапах інвестиційного процесу

1.1           Визначення вартості об’єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації

1.2           Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

1.3           Визначення вартості виконаних робіт та витрат

 2.     Порядок розробки, погодження, затвердження та застосування індивідуальних ресурсних кошторисних норм та кошторисних норм підприємств при визначенні вартості будівництва

 Організація  та виконання першочергових робіт з відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будівель та споруд (далі – пошкоджені об’єкти) регулюються такими підзаконними нормативно-правовими актами:

 

Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473);

Зміни до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва (постанова КМУ від 5 квітня 2022 р. № 423);

Методика обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів;

Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 470);

Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів»;

Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

 

ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ.
     Законодавче та нормативно-правове підґрунтя щодо розроблення та експертизи проектної документації на будівництво.

1.  ДСТУ 8855:2019 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) - (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 24.06.19р №175) на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013) (набрав чинність з 01.12.2019р.).
2.    НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДСТУ 8907:2019 (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 15.10.19 №311. (Набирає чинність з 01.06.2020р.) на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).
3.  Проекти підготовчих робіт.
4.  НОВІ нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.

-   Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво.
-   № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020) 
-   Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи
5.  Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго-термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016
-   «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
6.  ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
7.
  Обов’язкова експертиза для об’єктів будівництва, в тому числі з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

 

НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ! Сертифікації відповідальних виконавців. Проектування. Кошторисне ціноутворення у будівництві.

1. Аналіз Закону України про внесення змін до Закону «Про будівельні норми» щодо удосконалення НОРМУВАННЯ у будівництві.

·   Підвищення якості будівельних норм. Зменшення кількості необгрунтованих вимог.

·   Розширення методів встановлення будівельних норм.

·   Розширення кола базових організацій, що виконують функції по нормуванню.

·   Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.

2. Три методи нормування у будівництві:

·   Розпорядчий.

·   Запровадження параметричного методу. Як пріорітетного!

·  Цільовий.

3. МінРегіон планує коригувати ДБН, у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про будівельні норми».

·  Параметричний метод нормування в будівництві визначено пріоритетним.

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ. Проектування та Кошторисне ціноутворення.

1. Проектування та експертиза проектів будівництва.

ДБН А.2.2-3:2014 «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ на будівництво» - нові вимоги до складу та змісту!

·   Проектна документація. Її склад та зміст. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників (Наказ № 45 Мінрегіону , Закон №1817, Закон №2020, ПКМ №327, зміна № 6 та № 11 до кваліфікаційних характеристик).

·  Види будівництва. Неузгодженість щодо «технічного переоснащення».

2. НОВІ нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.

· Закон № 156-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» (набрав чинності з 19.10.2019).

· Закон № 124-IX «Про внесення змін... Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).

· Закон № 132-IX «Про внесення змін… щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (набрав чинності з 17.10.2019). 

·  Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи.

 3. Персоніфікована професійна сертифікація відповідальних виконавців робіт (виконробів, інженерів-консультантів...).

·   Сертифікація відповідальних виконавців.

·   Термін дії сертифікатів. Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП? Які для підпису кошторисної частини проектної документації?

·   Анулювання, вилучення сертифікатів.

·   Закріплення функції за Міністерством розвитку громад та територій.

4. Типові договори.

 5. Закон «Про регулювання містобудівної документації».

Ст. 31 «Проектна документація». Зміни з урахуванням відміни категорій складності (ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля").

· Капітальний ремонт за спрощеною процедурою за дефектним актом та кошторисом тільки для об’єктів класу наслідків СС1.

·Експертиза проектної документації (обов’язкова та добровільна).

 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА.

1. Утримання служби замовника, технагляд, інженер-консультант.

2. НОВА Зміна №3 о ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

·Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»);

· Середня кошторисна  заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників, технагляду, інженера- консультанта;

· Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва

3. Вартість 1 людино проектних робіт дня (розрахунок для різних об’єктів).

4. Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації, вартість проектування капітального ремонту.

5. Науково-технічний супровід у будівництві.

· Вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві»).

· Мета науково-технічного супроводу. Хто може виконувати?

6. Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.

7. Координатор з питань охорони праці на стадії:

·  розроблення проектної документації та будівництва.

 Мінрегіон. Перспективні зміни в ЦІНОУТВОРЕННІ.

· Відміна ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва.

· Відміна ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та ЕКСПЕРТИЗИ.

· Замість ДСТУ – постанови МінРегіону.

· Проект документів по ціноутворенню та проектуванню. Нові правила та підходи: тендери, зп, нормативи…

Вартість участі в вебінарі 2350,00 грн без ПДВ

У вартість включено:

Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором; Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій);

Реєстрація: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар