«БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – 2021.

Порядок отримання дозвільної документації та етапи проходження дозвільної процедури.

Новий підхід до класифікації об’єктів будівництва.    Вартість будівництва. ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО.

 

23 грудня 2021 року

Лектори-консультанти: 

СЕРГІЄНКО

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Екс Начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Правдюк Віталій

Радник АО «КОННОВ І СОЗАНОВСЬКИЙ». Адвокат. Кандидат юридичних наук. Експерт у сфері юридичного супроводу нерухомості, будівництва та земельного права.

КИСІЛЬ

 ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting» (очолює Департамент нерухомості і будівництва та банківсько-фінансову практику), заступник голови Громадської ради при Мінрегіонбуді України.

Брикайло Ю.


В програмі:

Постанова КМУ № 681. Повне запровадження в експлуатацію Єдиної Державної Електронної Системи у Сфері Будівництва (ЄДЕССБ) з 2021 року.

Процедура та нові вимоги  з 1 серпня 2021 року:

Проектна документація по всіх об’єктах будівництва завантажується в ЄДЕССБ.

Відомості про проведену технічну інвентаризацію буде обов’язковим вносити в ЄДЕССБ.

Адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна (присвоєння, зміна, коригування, анулювання) - через ЄДЕССБ!

Інтеграція в ЄДЕССБ: Геопросторових наборів даних, генпланів населених пунктів, планів зонування територій, ДПТ…

Єдина системи класифікації та кодування об'єктів для формування баз даних ЄДЕССБ як складової містобудівного кадастру.

Взаємодія ДЗК, Держ реєстру речових прав та інших ресурсів з ЄДЕССБ.

Взаємодія ОМС (органів місцевого самоврядування) з ЄДЕССБ.

 

 • Затвердження нових критеріїв для проведення перевірок. Створення on-line платформи «Прозора ДАБІ» як запорука публічності і прозорості для забудовника. Впровадження інспекційного порталу ДАБІ.
 • Нові Постанови КМУ щодо положень ЗУ №1817-VIII та практика їх застосування.
 • Мінрегіон затвердив нові будівельні норми планування і забудови:

 

Новий ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»;    Новий ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»;    ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів»;    ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». Наказ Мінрегіону в №200;    ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»;    ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;    ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»;    ДБН В.2.3 – 5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;    ДБН В.2.2 – 3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»;    Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;    Закон України «Про обов’язкову сертифікацію новобудов на енергоефективність».

 • Архітектурно-будівельний нагляд і контроль. Органи та їх повноваження. Держава і органи місцевої влади. Сфера відповідальності, дії і повноваження.    – ДАБІ на рівні державних функцій, нові повноваження.      – інспекції на місцях як адміністративні працівники від місцевої влади.
 • Дозвільна документація у дворівневій системі архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Особливості реєстрації. Відміна декларації. Прийняття в експлуатацію (яка процедура?).
 • Особливості взаємовідносин суб’єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Нюанси подачі документів. Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно звертатись з Повідомленням. Докази неправомірних дій у випадку спору з інспекцією.
 • Підготовчі роботи згідно змін у Постанову КМУ № 466: перелік. Процедура узгодження. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт.
 • Контроль достовірності даних при реєстрації декларативних та дозвільних документів.

4. Персоніфікована професійна сертифікація відповідальних виконавців робіт (виконробів, інженерів-консультантів...).

 • Сертифікація відповідальних виконавців.
 • Термін дії сертифікатів. Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП? Які для підпису кошторисної частини проектної документації?
 • Анулювання, вилучення сертифікатів.
 • Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна)
 • Закріплення функції за Міністерством розвитку громад та територій.

5. Професія незалежного "ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА" (як відповідальних осіб).

 • Зміни в ст. 11 Закону "Про архітектурну діяльність" щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
 • Врегулювання оплати послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).
 • Напрямки діяльності інженера-консультанта (роль + обов’язки):
 • - виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
  -займається підбором постачальників і підрядників;
 • - об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
 • - несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
 • - здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні й будівництві об’єктів.

6. ШТРАФНІ САНКЦІЇ у будівництві.

 • Для фізичних осіб – ГАПів, ГІПів, інженерів-технічного нагляду, відповідальних виконавців;
 • Для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Порядок оформлення дозвільних документів. Перехідний період, його проблеми. Дозвільні документи які отримані до 10.06.2017р. на підставі Будівельного Паспорту (СС1) – Повідомлення. На об’єкти СС2 і СС3 – Дозвіл. Останні зміни в формах і порядку заповнення.

 • Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків згідно змін у Постанові КМУ №461.
 • Умови в залежності від класу наслідків. Проблемні моменти.
 • Створення Єдиної Державної електронної системи.
 • Зміни у дозвільній та контрольно-наглядовій процедурі.
 • Підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві і відповідно – якості їхніх робіт.
 • Анулювання деяких кваліфікаційних сертифікатів згідно постанови КМУ від 25 квітня 2018р. № 327.
 • Ліцензування будівельної сфери – нові зміни. Відмова від ліцензій з класами наслідків СС1. Повне ліцензування робіт класів СС2, СС3. Нові форми документів.
 • Авторський і інженерно-технічний нагляд.
 •  технічне обстеження та паспортизація об’єктів прийнятих в експлуатацію;
 •  новий статус БТІ, технічна інвентаризація побудованих об’єктів.
 • Зміни у Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури згідно Постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.
 • Інженерна підготовка виробництва як основний елемент уникнення конфліктів з ДАБІ. Рекомендації.
 • Професія “ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ” в Україні.  (Зміна № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») остання редакція від 29.12.2017 № 350

ЗУ № 199-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (набрав чинності з 01.12.2019).

Впровадження професії незалежного інженера-консультанта.

Врегулювання питання оплати його послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Напрямки діяльності: – виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;   – займається підбором постачальників і підрядників;   – об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;   – несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;   – здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні та будівництві об’єктів.

 • В Україні запрацював НОВИЙ порядок легалізації самобудів, побудованих до 2015 року. Вимоги органів державного архітектурно-будівельного контролю до замовника.
 • Нові підходи до видачі будівельних паспортів. ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
 • Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго-термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
 • ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
 • Обов’язкова експертиза для об’єктів будівництва, в тому числі з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
 • Нові підходи держави до регулювання будівельної сфери.
 • Максимальна  автоматизація.
 • Відміна ліцензування в будівельній галузі – сертифікація виконробів.
 • Сертифікація відповідальних виконавців.
 • Запровадження страхування ризиків у будівництві.
 • Кошторисне нормування у будівництві. Ціноутворення.
 • ·       Договірні відносини.

Будівництво, реконструкція, перепланування. Юридичні аспекти та судова практика. Договірні відносини.

 • 1. Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.
 • 2. Запровадження електронного кабінету замовника.
 • 3. НОВИЙ порядок тех. інвентаризації об’єктів нерухомого майна, реєстр права власності.
 • 4. ЗЕМЛЯ В БУДІВНИЦТВІ.  Права на ділянку, що дозволяють проводити забудову.
  5. НОВЕ щодо оцінки впливу на навколишнє середовище та розробка розділу
  проектної документації ОВНС. Огляд нового масиву законодавства щодо оцінки впливу.
 • 6. ВИДИ БУДІВНИЦТВА. Суперечливість щодо технічного переоснащення.
  7. Ремонт, реконструкція та перепланування – в чому відмінність.
 • 8. ОСТАННІ ЗМІНИ (розширення) переліку будівельних робіт, що не вимагають отримання дозволів та введення в експлуатацію (працюємо без ДАБІ).
  9. Обмеження забудови в історичних ареалах. Пам’ятки, об’єкти культурної спадщини.
 • 10. Система дозвільної документації: зміни 2017-2019 (реконструкція, перепланування).
 • 11. Законодавче врегулювання відхилень від ДБН
  12. Потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію перепланований об’єкт?
 • 13. В чому відмінність перепланування житлових і нежитлових приміщень.
 • 14. Проблема делегування функцій замовника та моделей управління проектом.
 • 15. Винесення мереж: договірний і дозвільний аспект.
 • 16. Регулювання відносин щодо інвестування будівництва. Законодавчі обмеження і дійсна природа відносин сторін. Нова концепція «права очікування» інвестора. Баланс ризиків.
 • 17. Пайовий внесок на розвиток інфраструктури: особливості при реконструкції та переплануванні. Скасування пайової участі для певних сількогосподарських та інших об’єктів (аналіз Закону від 23.11.2018, №2628-VIII).
 • 18. Остання судова практика щодо прийняття в експлуатацію.
  19. Термомодернізація і сертифікація енергоефективності: аналіз законодавства

Отримання вихідних даних

1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки :

• Чи можна отримати містобудівні умови та обмеження без кадастрового номера земельної ділянки? Зміни з 24.07.2020 року.

• В яких випадках можна будувати без містобудівних умов та обмежень?

• Коли треба отримати довідку про те, що містобудівні умови та обмеження не вимагаються та як це зробити

 2. Технічні умови на забезпечення об’єкту інженерними мережами. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста

Як бути: платити чи ні?

Кому та як необхідно сплачувати?

Зменшення пайової участі на суму вартості будівництва інженерних мереж, реалії 2020.

Що робити з уже діючими договорами?

Порядок присвоєння поштових та будівельних адрес

Порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості та будівельних адрес об'єктам нового будівництва

Закон чи місцеві порядки, хто зверху?

Як присвоїти чи змінити адресу?

Коли адресу можна не присвоювати.

 

НОВИЙ!!! На заміну ДСТУ Б Д..1-7 ПОРЯДОК застосування кошторисних норм та нормативів  з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Цей Порядок застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на етапах під час планування витрат, розрахунку кошторисної вартості, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Положення нового Порядку передбачають визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт шляхом:

- застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення з урахуванням вартості устаткування;

- нормативним методом за наявності нормативів;

- калькуляційним методом на підставі калькулювання витрат.

Для актуалізації відсоткових, усереднених показників,  приведення в поточний час, виконується за НОВОЮ формулою розрахунку коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт .

Вартість проектування позакласних мостів (аркових, вантових тощо) у разі відповідного обґрунтування може визначатися за окремими розрахунками проектної організації.

Індекс для визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт прямопропорційно пов’язаний із показниками кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, уточнюється розрахунком за умови, що прийнятасередньомісячна заробітна плата відрізняється від  7800 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.  

Індекс для визначення кошторисної вартості  розраховується за НОВОЮ формулою.

Розрахунок вартості  виконують на підставі структури витрат, що склалася у проектувальника за відповідний період.

Показник кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт, уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється від  7800 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8,  коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт розраховується за оновленим Додатком Л (Що був у ДСТУ Б Д.1.1-7). У випадку відсутності вихідних даних попереднього періоду для розрахунку , можливо визначити кошторисну вартість в розрахунку на один людино-день у грн/дн.  за НОВОЮ формулою.

НОВИЙ розділ: . Визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт на етапі планування коштів.

Усереднена питома вага заробітної плати в структурі вартості робіт за один людино день.

У складі ціни пропозиції можуть враховуватися кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням додаткових робіт (збір вихідних даних, підготовка перед проектних матеріалів, проведення аудиту безпеки, виконання функцій замовника експертизи проектної документації тощо).

Нові, раніш відсутні Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об’єктів СС1.

Оновлені форми документів.

Приклади розрахунків.

 

Вартість участі в вебінарі 2800,00 грн без ПДВ

У вартість включено:

Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;

Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій);

 

Вартість участі одного слухача семінару -  3600,00 грн.

(Без ПДВ)

(Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена

У вартість включено:

Обід в ресторані готелю;

Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);

Набір канцтоварів;

Можливість спілкування з лекторами та колегами;

Реєстрація: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар