ВІДРЯДЖЕННЯ по Україні та за кордон: документи, облік, податки, звітність.

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ з підзвітними особами ПО-НОВОМУ з 3 червня 2019 року

 

19 листопада 2019 року

Лектор-консультант:

Тетяна Мойсеенко

шеф-редактор 7семінар.ком, податковий консультант, експерт з трудового права та кадрового обліку, автор багаточисельних статей  з оплати праці та трудовому законодавству

Програма семінару:

 

  1. Наказ про відрядження, кошторис витрат та інші необхідні локальні документи для документального оформлення відрядження
  2. Строки відрядження по Україні і за кордоном. Затримка у відрядженні: поважні і неповажні причини. Документальне підтвердження затримки. Які витрати дозволено компенсувати у разі затримки відрядженої особи? Затримка у відрядженні – це не відпустка, навіть «неоплачувана відпустка» не є підставою для затримки у відрядженні! Проблеми компенсації витрат та їх оподаткування у зв’язку із перебуванням у відпустці під час відрядження. 
  3. Аванс на відрядження: право чи обов’язок? Відрядження без авансування: наслідки і відповідальність роботодавця. Аванс на відрядження у гривні на особисту картку працівника: уникаємо ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Документальне оформлення.
  1. Витрати на відрядження та підтвердні документи, видані в Україні та за кордоном:

Проїзд літаком, поїздом, маршрутними чи рейсовими автобусами, на орендованому чи власному автомобілі, таксі – особливості підтвердних і розрахункових документів, електронні квитки

 Проживання з харчуванням чи без нього, туристичній збір, трансфер, міні-бар тощо)

Інші витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження: які саме це можуть бути витрати?

Обов’язковість наявності документів, що підтверджують зв'язок з господарською діяльністю роботодавця – для не оподаткування ПДФО і ВЗ

5. Добові витрати в Україні та за кордон: неоподатковувані розміри. Приклади виникнення оподаткування сум добових. Необхідні документи для не оподаткування добових витрат.

6.Курсові різниці при змінах валютних курсів:

 Дебіторської заборгованості (у разі вдачі валютного авансу) – приклад розрахунку

 Кредиторської заборгованості (у разі остаточної виплати суми розрахунку за авансовим звітом підзвітній особі) – приклад розрахунку

  Випадки, коли курсові різниці не виникають. Приклади розрахунку.

7.    Звітування підзвітних осіб за використання готівки: увага банків посилена!

  • В які строки має звітуватися підзвітна особа у разі:

  Використання готівки на господарські потреби

 Використання готівки у відрядженні

 Невикористаних сум готівки (на відрядження, на господарські потреби)

  Зняття готівки з корпоративної картки або ключ-карти

  • В які строки підзвітній особі треба повернути не використані суми готівки і в який спосіб?
  • Штрафи (податки) за порушення строків звітування та несвоєчасного повернення невикористаної (залишкової) суми готівки:

  Для суб’єктів господарювання (підприємств, установ, організацій)

  Для підзвітної особи роботодавця

  • З 01.01.2019 року неоподатковувані суми розрахунків з підзвітними особами треба відображати в 1ДФ з новою ознакою доходу «194»

8. Відповіді на запитання

 

 

Вартість участі в семінарі 1950,00 гривен (Без ПДВ)

 

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар