Новітня судова практика.
Господарські, цивільні, адміністративні спори 2019-2020

Судові процеси 2019/2020.  Перша практика. Новели + порівняльний аналіз ГПК.

26 березня 2021 року

 

Спікери:

 

ВІТЮК

Роман Васильович

помічник судді Північного апеляційного господарського суду

Помічник судді ВГСУ, головний консультант відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи 4 судової палати. Автор публікацій та узагальнень судової практики. Співавтор книг

В програмі круглого столу:

 

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2019! ГПК. ЦПК. КАС України.     ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2018/2019 та їх вплив на судову практику  (господарські, цивільні, адміністративні справи).

 

Блок ІІ. Карантинні зміни! Закон «про внесення змін до ГПК, ЦПК ТА КАС щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ», № 460-ix!
1. Щодо підсудності спорів з владою.
2. Порядок оголошення відводів суддям.
3. Відкриття провадження у справі
4. Зупинення провадження у справі.
5. Закриття провадження у справі.
6. Заходи забезпечення позову в господарському процесі.

7. Підстави для відмови у видачі судового наказу.
8. Вимоги до заяв, що подаються на стадії виконання судового рішення/
9. Апеляційне оскарження.
   • право апеляційного оскарження.
   • апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції.
   • підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції.
   • підстави для скасування судового рішення.
   • закриття судом апеляційної інстанції провадження.
10. Касаційне оскарження.
   • право касаційного оскарження.
   • «касаційні фільтри».
   • що не підлягає касаційному оскарженню.
   • форма і зміст касаційної скарги.
   • відмова у відкритті касаційного провадження.
   • відкриття касаційного провадження.
   • закриття касаційного провадження.
   • межі розгляду справи судом касаційної інстанції.
   • підстави для повного або часткового скасування рішень.
   • підстави для передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду.
   • передача справа за підвідомчістю.
Блок ІІІ. Порядок звернення до суду. «електронний суд». Робота через єсітс!
11. Що краще: електронна чи паперова форма. Плюси та мінуси.

12. Звернення до суду шляхом застосування електронної пошти: порядок та наслідки.
13. Звернення до суду через «електронний кабінет».
14. Робота через єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (єсітс).
   • обов'язковість реєстрації в єсітс. Процедура реєстрації.
   • як подавати позови.
   • електронний суд - як це працює. Проблемні та практичні питання.
22. Процедура запуску електронного суду. Застосування єсітс в судах.
23. Позиція верховного суду.
24. Рішення ради суддів україни від 20.09.2019 №75 "щодо неоднозначної практики застосування судами підсистеми "електронний суд".
25. Практика апеляційних судів.

Блок ІV. Позовна заява, відзив, заперечення. Структура та зміст.
26. Приклади аргументів та контраргументів.

27. Приклади доказової бази та доведення її належності / неналежності / недопустимості:
28. В яких випадках наданий стороною «належний» доказ може бути визнаний судом «недопустимим».
29. Доказування! Розширення способів доказування.
30. Доведення тих або інших обставин на прикладах конкретних правовідносин.
31. Ненадання доказів.
32. Відсутність доказів.
33. Мовчазна згода в господарському процесі. На будь-який аргумент - обов'язково контраргумент!
36. Порядок доведення обставин справи за допомогою відкритих реєстрів даних.
37. Експертиза.
   • використання експертизи в якості доказу у справі та її заперечення.
   • на прикладах експертизи давності, почеркознавчої експертизи, комп’ютерної експертизи, економічної експертизи, психолого-психіатричної експертизи з використанням поліграфа.
   • коли клопотання про призначення експертизи може бути визнано зловживанням процесуальними правами.
   • коли експертиза є необхідною.
38. Показання свідків.
   • порядок доведення обставин справи за допомогою показань свідків.
   • коли судом приймаються до уваги. Коли показання свідка не є доказом?
   • як заперечувати?
43. Строки позовної давності по основним категоріям правовідносин.
44. Проблемні питання строків позовної давності, які перебувають на розгляді великої палати.
45. Застосування / незастосування строків позовної давності.
46. Чи є клопотання про застосування позовної давності визнанням позову.
47. Шляхи заперечення щодо клопотання про застосування позовної давності:
48. Строки подання доказів.
49. Формулювання предмета спору.
53. Визначення юрисдикційної підвідомчості спору.
   • основні помилки. Наслідки.
   • чи впливають треті особи у справі на визначення юрисдикції.
   • чи варто у відзиві на позов вказувати на неправильну юрисдикцію.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019 «про внесення змін до господарського процесуального кодексу україни, цивільного процесуального кодексу україни, кодексу адміністративного судочинства україни щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку».
54. Доведення позивачем порушення спірними правовідносинами його прав та/або інтересів.
   • наслідки визнання судом відсутності порушення прав позивача за умови обґрунтованості позовних вимог. Приклади.
55. Визначення суб’єктного складу спору.
   • приклади, коли може мати місце неправильне визначення позивача/відповідача. Наслідки.
   • чи можливо виправити.
   • коли варто вказувати в якості доводів у відзиві.
56. Повноваження.
57. Чи є обов’язковим подання відзиву на позов.
   • продовження строку на подання відзиву.
   • наслідки неподання чи несвоєчасного подання відзиву.
   • що робити, коли представник вступає у справу на стадії апеляції, а під час розгляду справи в першій інстанції відзив не подавався.   
58. Чи може зустрічний позов замінити відзив на позов.
   • випадки та строки подання зустрічного позову.
59. Реквізити. Загальний порядок оформлення позову / відзиву / заяви / клопотання.
   • значення та можливі наслідки.
60. Засоби, які застосовуються учасниками судового процесу, щоб привернути особливу увагу до поданого процесуального документу:
   • візуальні, змістовні, стилістичні.
   • як не перестаратись та не викликати зворотній ефект від очікуваного.
61. Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві:
62. Додатки до позову/відзиву:
   • докази надсилання позову/скарги/заяви іншій стороні у справі.
Що є доказом направлення позову/відзиву іншій стороні у справі у разі, якщо така особа – нерезидент.
Чи є обов’язковим надсилання іншій стороні у справі копії документу про сплату судового збору.
Наслідки його ненаправлення іншим учасникам.
   • докази сплати судового збору.
Чи необхідно надавати докази зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету.
Реквізити на які сплачується судовий збір.
Коли варто розраховувати на зменшення/відстрочення/звільнення від сплати судового збору.
Наслідки штучного зменшення ціни позову з метою зменшення суми судового збору.
Практика єспл з питань сплати судового збору;
   • попередній розрахунок судових витрат.
   • тощо.
63. Особливості розгляду спорів за позовами прокурорів.
   • ключові позиції верховного суду: порядок та випадки звернення, порядок обчислення позовної давності по позовам прокурорів.

Блок V. Розгляд справи. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи.
64. Чи є неявка позивача у судове засідання підставою для залишення позову без розгляду.

65. Забезпечення позову.
66. Зупинення провадження у справі.
67. Судові доручення про вручення.
   • порядок повідомлення про судове засідання учасника спору – нерезидента.
   • чи є підставою для зупинення провадження у справі необхідність дотримання шестимісячного строку для повідомлення про судове засідання позивача чи третьої особи у справі, які є нерезидентами та не мають представників на території україни.
   • на кого покладається обов’язок щодо здійснення перекладу судових рішень.
   • чи у всіх випадках є необхідним зупинення провадження у справі чи/та призначення розгляду справи через шість місяців у разі, якщо учасником справи є нерезидент.
68. Відвід суду.
   • порядок, строки та аргументи які можуть бути застосовані у заяві про відвід суду.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019.
69. Відкладення розгляду справи.
   • порядок, строки та аргументи, які можуть бути використані у клопотанні про відкладення розгляду справи та запереченні відповідного клопотання.    • чи є участь у іншому судовому засіданні достатнім аргументом такого клопотання для його задоволення.
   • практика національних судів щодо застосування рішення єспл у справі "бартая проти грузії" від 26.07.2018.
70. Розгляд справи в режимі відеоконференції.
   • доводи та зміст клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції.
   • коли у задоволенні відповідного клопотання може бути відмовлено. Як цього уникнути?
71. Поведінка учасників судового процесу та суду.
72. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.
73. Розгляд/перегляд справи з порушенням строків.
74. Судові витрати.
   • розподіл судових витрат. Чи завжди є необхідним подання доказів їх здійснення.

• на чию користь і коли стягуються судові витрати за подання скарг на «процедурні» судові рішення (проміжні ухвали не по суті спору).
   • порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл. Неминучість. Обґрунтованість. Співмірність. Розумність.
   • підстави та порядок зменшення судових витрат. Судова практика.

БЛОК VI. Форми судового провадження.
75. Наказне провадження.

   • позовне провадження: загальне та спрощене.
76. Письмове провадження (без повідомлення сторін).
77. Розгляд справи з викликом сторін.
   • яка аргументація можу бути підставою для задоволення клопотання про розгляд справи з викликом сторін.

Блок VII. Апеляційне оскарження.
78. Строки апеляційного оскарження. Можливість їх поновлення.

79. Які судові рішення можуть бути предметом апеляційного оскарження.
80. Структура апеляційної скарги, заперечення/відзиву на апеляційну скаргу.
81. Приклади можливих доводів апеляційної скарги

Блок VIII. Касаційне оскарження.
82. Нові касаційні фільтри!

   • запровадження системи допуску та фільтрів для касаційного оскарження.
   • касаційне оскарження може мати місце у виключних випадках, коли потребує вирішення саме питання застосування норми матеріального та/або процесуального права.
83. Строки оскарження та можливість їх поновлення.
84. Структура касаційної скарги.
   • приклади доводів касаційної скарги.
85. Структура заперечення/відзиву на касаційну скаргу та можливі доводи.
86. Підстави для відкриття касаційного провадження.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019: розширення касаційних фільтрів, зміни щодо підстав скасування оскаржених судових рішень.
87. Новели закону «про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо підстав передачі справи на розгляд
великої палати верховного суду та щодо строків повернення справи» від 02.10.2019 р. № 142-ix:
   • зміни щодо справ, які можуть бути предметом перегляду великою палатою.

 

Вартість участі в семінарі 2650,00 гривень (Без ПДВ)

(Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами)

кількість місць в групі обмежена

 

У вартість включено:

Обід в ресторані готелю;

Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);

Набір канцтоварів;

Можливість спілкування з лекторами та колегами;

 

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар