Семінар/вебінар

ОБШУКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПІДГОТОВКА ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ОБШУКУ ТА АРЕШТУ ПОСАДОВИХ ОСІБ

09 грудня 2021 року

 

Спікери:

 

Солодко Євген

Партнер SAYENKO KHARENKO. До приєднання до команди Sayenko Kharenko очолював АГ "Солодко і Партнери". Один з кращих юристів в області кут. права і процесу. У 100 найкращих юристів України. У 2011 р в списках «25 найбільш відомих юристів України» та «50 ТОП менеджерів України». Член «Асоціації адвокатів України», «Асоціації правників України», International Bar Association. Спеціалізація: кримінальне право, кримінальний процес, сфера економічних злочинів і захист посадових осіб та державних службовців, податкове право, судові спори.

В програмі:

Блок №1. У яких випадках може проводитись обшук на підприємстві? Підстави до порушення кримінальної справи.

— Шахрайство;

— Ухилення від сплати податків;

— Зловживання владою або службовим становищем;

— Одержання неправомірної вигоди службовою особою;

— Фінансування тероризму і сепаратизму;

— Службове підроблення;

— Службова недбалість;

— Зберігання забороненої інформації на серверах;

— Неліцензійне ПЗ;

Блок №2. Попередня підготовка до обшуків.

— Які фактори свідчать, що компанію найближчим часом очікує обшук? Як реагувати на ці фактори та чи можна запобігти обшуку?

— Чи завжди обшуку передує запит слідчого або прокурора про надання документів про фінансово-господарську діяльність компанії? Як правильно надавати відповідь на такий запит? Які інші дії органів досудового розслідування свідчать про підготовку до обшуку компанії?

— Які способи збору інформації про компанію має слідчий? Які особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та який їх вплив на діяльність компанії?

— Чи може компанія отримати інформацію про підготовку обшуку щодо неї та її посадових осіб?

— Як передбачити можливе кримінальне переслідування менеджменту компанії та вжити превентивних заходів?

— Як заздалегідь підготувати підприємство та його персонал до обшуку? Чи потрібно проводити з працівниками інструктаж щодо правил поведінки у разі обшуків та інших слідчих дій?

— Які інструкції потрібно розробити та впровадити для всіх можливих учасників обшуку?

— Які заходи доцільно вжити для захисту конфіденційної інформації та банківської таємниці компанії?

— Як організувати документообіг та подбати про збереження даних у випадку блокування діяльності чи вилучення техніки?

— Співпраця з якими контрагентами підвищує ймовірність проведення обшуку компанії? Як мінімізувати ризики співпраці з сумнівними партнерами?

— Як ефективно побудувати антикризову комунікацію захисту під час та після обшуку на підприємстві?

— Чи потрібно заздалегідь підписати договір про надання правової допомоги з адвокатом?

Блок №3. Санкціонування обшуку.

— Який процесуальний документ надає право на проведення обшуку? Хто має право клопотати про надання дозволу на проведення обшуку? Що повинна містити ухвала про обшук?

— У яких випадках обшук компанії не може бути санкціонований? Чи може компанія брати участь у розгляді питання про надання дозволу на проведення обшуку? Чи завжди обшук є неочікуваною та раптовою слідчою дією?

— Протягом якого строку можливий обшук компанії на підставі ухвали слідчого судді? Чи можливий багаторазовий обшук на підставі однієї ухвали?

— Які вимоги до змісту та форми ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук? Чи має представник компанії право на отримання копії відповідної ухвали? Чи повинні бути зазначені в ухвалі предмети та документи, щодо яких проводиться обшук? Чи має право слідчий вилучити речі, які не вказані в ухвалі?

— Чи законне рішення слідчого не випускати працівників із приміщення до завершення обшуку? Чи має право слідчий провести особистий обшук?

Блок №4. Проведення обшуку: основні правила захисту.

— Хто має право на проведення обшуку? Як перевірити повноваження слідчого або прокурора? Чи потрібно вимагати пред’явлення посвідчення, доручення або постанову про створення слідчої групи? Чи потрібно звертати увагу на термін дії документів? Як діяти, якщо обшук проводять неналежні особи?

— За яких умов можливий недопуск до проведення обшуку та яким чином відбувається обґрунтування такого недопуску?

— Яким чином представник компанії ознайомлюється з ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук? Чи має представник отримати копію ухвали про проведення обшуку?

— Чия присутність під час проведення обшуку є обов’язковою? Чи обов’язково запрошувати до участі в обшуку керівника компанії?

— Які особливості участі в обшуку понятих? Чи можливий відвід залежних від слідчого чи прокурора понятих?

— У яких випадках залучення до проведення обшуку озброєних спецпідрозділів є обґрунтованим? Чи обмежує чинне законодавство залучення таких спецпідрозділів?

— Яким чином діяти у разі силового варіанту проведення обшуку компанії? Чи варто фізично протидіяти правоохоронцям?

— Чи можливе проведення обшуку без адвоката? Які наслідки недопуску адвоката до проведення обшуку? Чи можна відмовитися від участі у слідчих діях до моменту прибуття адвоката? Чи потрібно факт недопуску на обшук адвоката довести у суді?

— Чи допускається проведення обшуку у приміщенні за відсутності його власників чи володільців? Яким чином слідчий чи прокурор інформує про проведення обшуку у приміщенні, в якому відсутні будь-які особи?

— Що має право робити слідчий та прокурор під час обшуку?

— Які завдання переслідує слідчий та прокурор під час проведення обшуку та якими засобами вони їх досягають?

— Яким чином будувати своє спілкування з слідчим та силовиками? За допомогою яких засобів фіксувати допущені при проведенні обшуку порушення законодавства з боку слідчого чи прокурора?

— Які основні правила юридичного самозахисту під час проведення обшуку? Як захиститися від неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів?

— Чи може слідчий або прокурор обмежити пересування осіб в офісі компанії під час обшуку та заборонити покидати місце обшуку до його завершення?

— За яких умов та у якому порядку проводиться особистий обшук працівників і керівників компанії під час обшуку? Як протидіяти незаконним діям у разі проведення особистого обшуку? Чи можлива відмова у проведенні особистого обшуку особи?

— Чи має право слідчий або прокурор під час обшуку примусово відкривати приміщення та сховища без згоди їх власника?

— Які психологічні прийоми використовують правоохоронці під час обшуку? Як на них реагувати та протидіяти?

— Чи обов’язково здійснювати постійне спостереження за діями слідчого та прокурора? Чи варто дозволяти правоохоронцям проводити обшук без участі представників компанії?

— Чого не треба робити на під час проведення обшуку? Які типові помилки працівників та керівників компаній під час обшуку?

— Який порядок розгляду слідчим клопотань представників компанії під час обшуку? У якій формі реагувати на допущені під час обшуку порушення та яким чином вимагати їх припинення?

— Чи допускається відео та аудіо фіксація дій слідчого та прокурора за допомогою технічних засобів? Чи можуть дії та обставини проведення обшуку, які не зафіксовані, бути внесені до протоколу обшуку та використані у якості доказів у кримінальному провадженні? Чи може сторона захисту здійснювати власну відеофіксацію?

Блок №5. Завершення обшуку: аналіз типових помилок та оскарження результатів.

— Які вимоги до форми і змісту протоколу обшуку? Яким чином представник компанії ознайомлюється з протоколом обшуку?

— Чи варто відмовлятися від підписання протоколу обшуку?

— Як діяти у разі наявності у протоколі обшуку недостовірних даних?

— Яким чином оформити зауваження до протоколу обшуку з метою їх подальшого ефективного використання у суді? Яким чином зафіксувати факт подання слідчому або прокурору зауважень до протоколу обшуку?

— У якому порядку можливе оскарження дії слідчого чи прокурора після проведення обшуку? Чи може вплинути на поведінку правоохоронців звернення до бізнес-омбудсмена? Які підстави для ініціювання кримінального провадження щодо слідчого чи прокурора, який проводив обшук?

— Чи вимагати надати примірник протоколу з описом вилучених речей і документів?

Блок №6. Все про допит від А до Я.

— Що робити якщо працівників компанії викликали на допит? Які способи вручення повістки та які поважні причини неявки? Які підстави для приводу (примусова «доставка») в правоохоронні органи? Яку обрати стратегію і тактику поведінки на допиті?

— Які основні моменти тактики слідчого під час проведення допиту? Про що запитують на допиті? Як уникнути самообмови під час допиту? Чому важливо готуватися до допиту? Які можуть бути підстави для відмови надання свідчень? Яка відповідальність за відмову від дачі показань і завідомо неправдивих показань?

— Як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні та як не допустити використання проти особи її свідчень? Як правильно фіксувати порушення під час проведення допиту?

—  Угоди зі слідством ( НАБУ та САП), розбір кейсів по вирокам за угодами.

 

Блок №7. Повернення тимчасово вилученого майна компанії та арештованих активів компанії.

1. За яких умов допускається тимчасове вилучення речей та документів? Яке майно компанії може бути вилучено? Який юридичний статус тимчасово вилученого майна?

— Хто має право клопотати про тимчасове вилучення речей і документів та які вимоги до змісту відповідного клопотання? Які підстави є достатніми для надання судом дозволу на вилучення майна і документів компанії?

— Як правильно здійснити опис майна і документів, які вилучаються у компанії? Чи має право володілець документів зробити їх копії перед вилученням?

— Які особливості вилучення електронних інформаційних систем та засобів зв’язків?

— Чи обмежено строк тимчасового вилучення майна та якими способами можна домогтися його повернення власнику? Як боротися із протиправним неповерненням вилученого майна компанії? Які обставини свідчать про необґрунтованість вилучення майна в компанії?

2. Чи встановлено заборону на вилучення електронних інформаційних систем та мобільних терміналів систем зв’язку? У яких випадках слідчому та прокурору залишено право на безпосереднє вилучення ІТ-систем?

— Яким чином слідчий може копіювати інформацію з електронних інформаційних систем та яка доказова сила такої інформації? Чи передбачено обов’язкове залучення спеціаліста для копіювання інформації з інформаційних і телекомунікаційних систем? — Чи може суд прийняти як доказ інформацію вилучену з ІТ-систем без залучення відповідного спеціаліста?

— У яких випадках копії електронних документів прирівнюються до оригіналів у кримінальному провадженні? Чи достатньо для доказування у кримінальному провадженні інформації, скопійованої з електронних систем і технічних пристроїв?

— Чи сприяли нововведення підвищенню рівня інформаційної безпеки бізнесу у кримінальному провадженні? Чи зменшилася кількість випадків безпідставного вилучення серверів, електронних носіїв інформації та засобів зв’язку?

 

Вартість участі в вебінарі 2850,00 грн без ПДВ

У вартість включено:

Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;

Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій);

 

Вартість участі одного слухача семінару -  3650,00 грн.

(Без ПДВ)

(Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами)

кількість місць в групі обмежена

У вартість включено:

Обід в ресторані готелю;

Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);

Набір канцтоварів;

Можливість спілкування з лекторами та колегами;

Регистрация: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 

 

Реєстрація на семінар