вебінар (+запис)

22 жовтня 2021 року

ОСНОВНІ ЗАСОБИ В ОБЛІКУ:

 ВІД ПОКУПКИ (ВИГОТОВЛЕННЯ) ДО ПРОДАЖУ (ЛІКВІДАЦІЇ, ІНШОГО ВИБУТТЯ)

З УРАХУВАННЯМ ЗМІН 2021 РОКУ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. ОПЕРАЦІЇ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

 

ОЗ - «добрі і вірні друзі» кожного підприємства. Вони і в виробництві підсоблять і при збуті допоможуть і для адміндіяльності будуть корисні. Загалом, без них ніяк. Але бухгалтерський і податковий облік ОЗ передбачає чимало нюансів. Давайте ж з ними розбиратися!

Авторський вебінар:

Мілон-Козлова

Марина Євгенівна

Консультант з питань оподаткування та бухобліку, має нагороди «Кращий бізнес-тренер східної Європи 2009 р». та нагороди від Аудиторської Палати України за величезний вклад в розвиток аудиту. Має Міжнародні дипломи АССА DIPIFR RUS, ICFM, Сертифікат ЕВС*L, рівень А.

В програмі:

 

1. Надходження ОЗ

ü Як документально оформити придбання основних засобів

ü Як визначити момент переходу права власності на об’єкт ОЗ

ü Як сформувати первісну вартість ОЗ при різних способах їх надходження на підприємство

ü Придбання ОЗ із відстроченням платежу більше року: як визначити первісну вартість

ü Об’єкт ОЗ купується або створюється за рахунок кредитних коштів: як визначити первісну вартість

ü Як визначити первісну вартість імпортного об’єкта ОЗ

ü Як ураховувати витрати на технагляд при будівництві об’єкта основних засобів

ü Які об’єкти є МНМА та чим вони відрізняються від ОЗ

 

2. Експлуатація ОЗ

ü На підставі яких документів об’єкт ОЗ може бути введений в експлуатацію?

ü Як установити строк корисного використання основних засобів

ü Чи обов’язково встановлювати ліквідаційну вартість основних засобів?

ü Які методи нарахування амортизації ОЗ застосовують у бухобліку?

ü Як документально оформити нарахування амортизації?

ü Чи можна нараховувати амортизацію на об’єкт ОЗ до виникнення права власності на нього

ü Які методи амортизації ОЗ застосовуються для податкових цілей?

ü  Чи можна в бухгалтерському та податковому обліку застосовувати різні методи амортизації для одного об’єкта ОЗ?

ü Чи можна нараховувати податкову амортизацію на виробничі ОЗ, що тимчасово простоюють

ü Як бути з об’єктом ОЗ, який повністю замортизовано?

ü Як бухгалтерська переоцінка вплине на податковий облік об’єкта ОЗ?

ü Чи вплине продовження строку корисного використання ОЗ на податковий облік такого ОЗ?

ü Ремонт і поліпшення об’єкта ОЗ: як відрізнити та відобразити в обліку

ü Якими документами оформляються операції з ремонту та поліпшення ОЗ

 

3. Вибуття ОЗ

ü Як вести облік об’єкта основних засобів на субрахунку 286?

ü Чи можна вартість об’єкта ОЗ перевести з рахунка 286 назад на рахунок 10

ü Які документи потрібно оформити під час продажу основних засобів?

ü Чи потрібно під час продажу оcновних засобів застосовувати РРО?

ü Які податкові наслідки виникають у підприємства під час продажу ОЗ за ціною нижче від балансової вартості?

ü Як відобразити в обліку передання основних засобів до статутного капіталу?

ü Які податкові наслідки виникають у підприємства під час продажу МНМА?

ü Як відобразити в обліку продаж об’єкта ОЗ із нульовою залишковою вартістю

ü Як оформити та облікувати безплатне передання основних засобів

ü Як відобразити в обліку демонтаж об’єкта ОЗ Як визначити звичайну ціну ОЗ при їх ліквідації для цілей ПДВ?

ü Якими документами підтвердити самостійну ліквідацію ОЗ для цілей ПДВ

ü Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку недостачу ОЗ і МНМА

Як нараховувати ПДВ-зобов’язання під час списання МНМА

4. Інвентаризуємо основні засоби

• Як проходить інвентаризація ОЗ?

• Якими первинними документами оформляють інвентаризацію ОЗ?

• Що враховувати при заповненні інвентаризаційних описів по об'єктах ОЗ? • Облік

 

5. Орендні операції

•   отримання об'єкта оренди, орендні платежі

•   ремонт орендованого приміщення

•   повернення поліпшеного орендованого майна

•   гарантійний платіж по оренді і ПДВ

•   відшкодування орендодавцеві суми податків

•   оренда автомобіля у свого працівника

•   як виплачується працівникові компенсація за використання його автомобіля?надлишок і нестач ОС

 

6. Операції з нематеріальними активами – важливі нюанси.

•   критерії визнання нематеріальних активів за нормами ПКУ. Мінімальний строк корисного використання, встановлений ПКУ

•   відображення в податковому і бухгалтерському обліку операцій з придбання, продажу, ліквідації нематеріальних активів

 

Вартість участі одного слухача в вебінарі 1500,00 грн. (Без ПДВ)

 

Надається підбір ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка Новою Поштою)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар