БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – 2018/2019.

Новий порядок отримання дозвільної документації та етапи проходження дозвільної процедури.

Новий підхід до класифікації об’єктів будівництва.

Склад та зміст проектної документації – НОВІ ВИМОГИ.

Реформування системи архітектурно-будівельного нагляду і контролю.

Спори з ДАБІ (ШТРАФИ ЗРОСЛИ). Зміни щодо інженерно-технічного нагляду.

Ліцензовані та сертифіковані виконавці з 26.04.2018р.

20 грудня 2018 р.

 

Лектори-консультанти:

ІВЛЄВА

НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Завідуюча Відділу Економічних досліджень будівельного ринку та ціноутворення ДП НДІБК, ДП "Державний Науково-Дослідний Інститут Будівельних Конструкцій". Судовий експерт з будівельно-технічної експертизи, канд. екон. наук, с.н.с.

СЕРГІЄНКО

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Екс Начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України

 

БЕРЕНДЕЄВА О.В.

 

 

заступник директора ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»

В програмі:

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД. СПОРИ З ДАБІ.

1.  Нові Постанови КМУ щодо положень ЗУ №1817-VIII та практика їх застосування.

2.   Мінрегіон  затвердив нові будівельні норми планування і забудови:

- ДБН Б.2.2 – 12:2018 «Планування і забудова територій», який має замінити 6 різних НПА;

- ДБН В.2.2 – 4:201Х «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»;

- ДБН В.2.2 – 3:201Х «Будинки і споруди. Заклади шкільної освіти»;

- ДБН В.2.3 – 5:20ХХ «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- Цього року заплановано перегляд 22 ДБН! «Оновлений порядок розгляду та погодження відхилень від ДБН» від МІНРЕГІОНБУДу.

3.  Архітектурно-будівельний нагляд і контроль. Органи та їх повноваження. Держава і органи місцевої влади. Сфера відповідальності, дії і повноваження.

- ДАБІ на рівні державних функцій, нові повноваження.

- інспекції на місцях як адміністративні працівники від місцевої влади.

4.  Дозвільна документація у дворівневій системі архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Особливості реєстрації. Відміна декларації. Прийняття в експлуатацію (яка процедура?).

5.  Особливості взаємовідносин суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Нюанси подачі документів. Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно звертатись з Повідомленням. Докази неправомірних дій у випадку спору з інспекцією.

6.  Підготовчі роботи згідно змін у Постанову КМУ № 466: перелік. Процедура узгодження. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт.

7.  Контроль достовірності даних при реєстрації декларативних та дозвільних документів.

Порядок оформлення дозвільних документів. Перехідний період, його проблеми. Дозвільні документи які отримані до 10.06.2017р.

8.  Будівельні роботи: нові зміни згідно ЗУ № 1817. Перелік робіт, які виконуються без отримання права на виконання будівельних робіт. Скасування Декларації. Отримання права на початок виконання будівельних робіт на об'єкти які будуються на підставі Будівельного Паспорту (СС1) - Повідомлення. На об'єкти СС2 і СС3 - Дозвіл. Останні зміни в формах і порядку заповнення.

9.  Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків згідно змін у Постанові КМУ № 461.

Умови в залежності від класу наслідків. Проблемні моменти.

10.  Сплата в фонд пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Співвідношення пайового внеску до зобов'язань зі сплати коштів до цільового фонду і передачі житла. Питання передачі мереж забудованих за межею земельних ділянок.

11.  Зміни у дозвільній та контрольно-наглядовій процедурі.

12.  Підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві і відповідно - якості їхніх робіт.

13.  Анулювання деяких кваліфікаційних сертифікатів згідно постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.

14.  Ліцензування будівельної сфери – нові зміни. Відмова від ліцензій з класами наслідків СС1. Повне ліцензування робіт класів СС2, СС3. Нові форми документів.

15. Авторський і інженерно-технічний нагляд.

 • технічне обстеження та паспортизація обєктів прийнятих в експлуатацію;
 • новий статус БТІ, технічна інвентаризація побудованих об’єктів.

16.  Зміни у Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури згідно Постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.

17. Інженерна підготовка виробництва як основний елемент уникнення конфліктів з ДАБІ. Рекомендації.

18. Впровадження професії незалежного інженера-консультанта. Врегулювання питання оплати його послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Напрямки діяльності: - виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;   - займається підбором постачальників і підрядників;   - об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;   - несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;   - здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні й будівництві об’єктів.

19. В Україні запрацював новий порядок легалізації самобудів, побудованих до 2015 року. Вимоги органів державного архітектурно-будівельного контролю до замовника.

 

ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО.

 • Проекти підготовчих робіт.
 • Проектна документація повторного використання.
 • Нові нормативні акти і документи з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд. Замість категорії складності об’єктів будівництва, згідно Закону України від 17.01.2017р. №1817-VIII.
 • Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго- термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
 • ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
 • Обов’язкова експертиза з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
 • Експертиза для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків, якщо будівництво почато до 10.06.2017р.

 

НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ - ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.

1. Проектування та експертиза проектів будівництва.

 • оновлений з 01.06.2018 р. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» - основні зміни;
 • види будівництва, неузгодженість щодо «технічного переоснащення»;
 • проект зміни до Наказу Мінрегіону № 45 щодо Порядку розроблення та затвердження проектної документації;
 • ЗУ «Про регулювання про регулювання містобудівної документації»
 • Стаття 31. «Проектна документація» - зміни  з урахуванням відміни категорій складності (ЗУ № 1817, ЗУ «Про оцінку впливу на навколишнє середовище»;
 • капітальний ремонт за спрощеною процедурою за дефектним актом та кошторисом;
 • експертиза проектної документації, обов’язкова та добровільна;
 • Стаття 32. «Класи наслідків (відповідальності) будівель та споруд», проект зміни до ДСТУ щодо класу наслідків;
 • проект зміни до ПКМ № 560 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи»;
 • Науково-технічний супровід у будівництві: мета науково-технічного супроводу;  хто може виконувати;
 • вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві»;
 • науково-технічний супровід об’єктів в сейсмічних районах.

2. Штрафні санкції у будівництві.

 • для фізичних осіб;
 • для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

3. Визначення вартості будівництва

 • Зміни до ДСТУ Б Д.1.1»Правила визначення вартості будівництва» Утримання служби замовника, технагляд, інженер-консультант.
 • Зміни до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»;
 • Зміни до ДСТУ Б Д.1.1-7 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт  та експертизи проектної документації на будівництво»  НОВА Зміна №3 з 16 жовтня 2018р.;
 • вартість одного людино дня (розрахунок до прийняття Зміни №3);
 • вартість робіт з паспортизації, оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності;
 • вартість експертизи;
 • НОВА середня заробітна плата у будівництві.

 

Вартість участі в семінарі – 2350 грн. без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп