Семінар/Конференція/вебінар:

«БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – 2020.

Порядок отримання дозвільної документації та етапи проходження дозвільної процедури.

Новий підхід до класифікації об’єктів будівництва.    ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. Вартість будівництва»

 

21 жовтня 2020 року

Лектори-консультанти:

СЕРГІЄНКО

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Екс Начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України

ІВЛЄВА

НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

завідувач Відділу Економічних досліджень будівельного ринку та ціноутворення ДП НДІБК, ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ".

ХАПКО ЮРІЙ

Старший партнер TOTUM LF, к.ю.н., адвокат року 2019 за версією Асоціації адвокатів України. Відзначений як практикуючий юрист категорії Real Estate, Construction, Land у дослідженні видання 2020 Ukrainian Law Firms: A Handbook for Foreign Clients

КИСІЛЬ В.Є.

адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting» (очолює Департамент нерухомості і будівництва та банківсько-фінансову практику), заступник голови Громадської ради при Мінрегіонбуді України.

В програмі:

 

 • Затвердження нових критеріїв для проведення перевірок. Створення on-line платформи «Прозора ДАБІ» як запорука публічності і прозорості для забудовника. Впровадження інспекційного порталу ДАБІ.
 • Нові Постанови КМУ щодо положень ЗУ №1817-VIII та практика їх застосування.
 • Мінрегіон затвердив нові будівельні норми планування і забудови:

Новий ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»;    Новий ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»;    ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів»;    ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». Наказ Мінрегіону в №200;    ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»;    ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;    ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»;    ДБН В.2.3 – 5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;    ДБН В.2.2 – 3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»;    Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;    Закон України «Про обов’язкову сертифікацію новобудов на енергоефективність».

 • Архітектурно-будівельний нагляд і контроль. Органи та їх повноваження. Держава і органи місцевої влади. Сфера відповідальності, дії і повноваження.    – ДАБІ на рівні державних функцій, нові повноваження.      – інспекції на місцях як адміністративні працівники від місцевої влади.
 • Дозвільна документація у дворівневій системі архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Особливості реєстрації. Відміна декларації. Прийняття в експлуатацію (яка процедура?).
 • Особливості взаємовідносин суб’єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Нюанси подачі документів. Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно звертатись з Повідомленням. Докази неправомірних дій у випадку спору з інспекцією.
 • Підготовчі роботи згідно змін у Постанову КМУ № 466: перелік. Процедура узгодження. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт.
 • Контроль достовірності даних при реєстрації декларативних та дозвільних документів.

Порядок оформлення дозвільних документів. Перехідний період, його проблеми. Дозвільні документи які отримані до 10.06.2017р. на підставі Будівельного Паспорту (СС1) – Повідомлення. На об’єкти СС2 і СС3 – Дозвіл. Останні зміни в формах і порядку заповнення.

 • Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків згідно змін у Постанові КМУ №461.
 • Створення Єдиної Державної електронної системи.
 • Зміни у дозвільній та контрольно-наглядовій процедурі.
 • Підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві і відповідно – якості їхніх робіт.
 • Анулювання деяких кваліфікаційних сертифікатів згідно постанови КМУ від 25 квітня 2018р. № 327.
 • Ліцензування будівельної сфери – нові зміни. Відмова від ліцензій з класами наслідків СС1. Повне ліцензування робіт класів СС2, СС3. Нові форми документів.
 • Авторський і інженерно-технічний нагляд.
 •  технічне обстеження та паспортизація об’єктів прийнятих в експлуатацію;
 •  новий статус БТІ, технічна інвентаризація побудованих об’єктів.
  • Зміни у Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури згідно Постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.
  • Інженерна підготовка виробництва як основний елемент уникнення конфліктів з ДАБІ. Рекомендації.
  • Професія “ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ” в Україні.  (Зміна № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») остання редакція від 29.12.2017 № 350

Умови в залежності від класу наслідків. Проблемні моменти.

ЗУ № 199-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (набрав чинності з 01.12.2019).

Впровадження професії незалежного інженера-консультанта.

Врегулювання питання оплати його послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Напрямки діяльності: – виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;   – займається підбором постачальників і підрядників;   – об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;   – несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;   – здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні та будівництві об’єктів.

 • В Україні запрацював НОВИЙ порядок легалізації самобудів, побудованих до 2015 року. Вимоги органів державного архітектурно-будівельного контролю до замовника.
 • Нові підходи до видачі будівельних паспортів. ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
 • Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго-термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
 • ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
 • Обов’язкова експертиза для об’єктів будівництва, в тому числі з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
 • НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДСТУ 8907:2019(прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 15.10.19 №311. (Набирає чинність з 01.05.2020р.) на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012)
 • НОВА РЕДАКЦІЯ ДБН В.12-14:2018 З 01 СІЧНЯ 2019Р. РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА.
 • ДСТУ 8855:2019 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)– (прийнято та надано чинність з 01.12.2019 р. наказом ДП «УКРНДЦ» від 24.06.19р №175) на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013).
 • Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво (уточнення щодо оцінки впливу на навколишнє середовище).
 • Визначення вартості будівництва в 2020р.
 • № 156-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» (набрав чинності з 19.10.2019).
 • № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (набрав чинності з 17.10.2019).
 • № 199-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (набрав чинності з 01.12.2019, більшість норм набирає чинності поетапно до 2-х років).
 • № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).
 • № 139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (набрав чинності з 18.12.2019).
 • Впровадження Державної е-системи у будівництві.
 • Відміна ліцензування в будівельній галузі – сертифікація виконробів.
 • 13. Сертифікація відповідальних виконавців.
 • Авторський та технічний нагляд в нових умовах.
 • Впровадження нової професії незалежного інженера-консультанта.
 • Типові договори.
 • Проектна документація – нові вимоги до складу та змісту.
 • Порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва.
 • Науково-технічний супровід у будівництві: мета супроводу, хто може виконувати, вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартостінаукових та науково-технічних робіт у будівництві».
 • Штрафні санкції у будівництві.
 • Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.
 • Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві та експертизи проектної документації на будівництво»
  •    Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»);
  •    Середня кошторисна  заробітна платадля розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників;
  •    Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва;

·         Нові підходи держави до регулювання будівельної сфери.

·         Максимальна  автоматизація.

·         Відміна ліцензування в будівельній галузі – сертифікація виконробів.

·         Сертифікація відповідальних виконавців.

·         Запровадження страхування ризиків у будівництві.

·         Кошторисне нормування у будівництві. Ціноутворення.

·         Договірні відносини.

 

Отримання вихідних даних

1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки :

• Чи можна отримати містобудівні умови та обмеження без кадастрового номера земельної ділянки? Зміни з 24.07.2020 року.

• В яких випадках можна будувати без містобудівних умов та обмежень?

• Коли треба отримати довідку про те, що містобудівні умови та обмеження не вимагаються та як це зробити

 

2. Технічні умови на забезпечення об’єкту інженерними мережами. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста

1. Як бути: платити чи ні?

2. Кому та як необхідно сплачувати?

3. Зменшення пайової участі на суму вартості будівництва інженерних мереж, реалії 2020.

4. Що робити з уже діючими договорами?

 

3. Порядок присвоєння поштових та будівельних адрес

Порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості та будівельних адрес об'єктам нового будівництва

1. Закон чи місцеві порядки, хто зверху?

2. Як присвоїти чи змінити адресу?

3. Коли адресу можна не присвоювати.

 

Вартість участі в вебінарі 1850,00 грн без ПДВ

 

У вартість включено:

Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;

Ексклюзивні добірки матеріалів (презентацій);

 

Вартість участі одного слухача семінару -  2850,00 грн.

(Без ПДВ)

(Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами)

кількість місць в групі обмежена

У вартість включено:

Обід в ресторані готелю;

Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);

Набір канцтоварів;

Можливість спілкування з лекторами та колегами;

 

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар