Регистрация: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01

СТРОИТЕЛЬСТВО 2017!
Новая РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ от А до Я!  Новые ПРОЦЕДУРЫ И ПРАВИЛА 2017!
СС1, СС2, СС3! ОТМЕНА Категорий сложности! Увеличение штрафов!

19-20 вересня 2017 года

(г. Киев, гостиница «Казацкая», ул. Михайловская,1/3)

25 вересня 2017 года

(г. Одесса, гостиница «Гагарин», Гагаринское плато,5Б)

 

Лектори-консультанти:

 

Представник БТІ, фахівець з питань в сфері нерухомості.

 

Представник КНУБА - спеціаліст з питань вітчизняної та міжнародної практики ціноутворення в будівництві.

КІПРІЯНОВА

Вікторія Юріївна

Юрист Юридичної фірми «LAW OFFICES of OMP».  Співавтор посібника «ОРЕНДА ЗЕМЛІ від А до Я». Спеціалізація: земельне право, сільськогосподарське право, нерухомість та будівництво.

Ніколаєнко О.М.

провідний фахівець в галузі архітектури та будівництва. керівник робіт з проектування в будівництві, введення об'єктів в експлуатацію, оформлення права власності будівельних об'єктів.

Керівник

Представник Мінрегіонбуду

Керівник

Представник ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Судовий експерт

з питань будівельно-технічної експертизи

Екс начальник

Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

В програмі:

I ДЕНЬ    (19 вересня 2017 року)

 

ЗМІНИ до деяких законодавчих актів України після 10.06.2017р. Закон № 1817-VIII.

 

Дозвільна система в будівництві – нова модель.

1.  Скасовано категорії складності (1-5 категорії) об’єктів будівництв.

2. Порядок оформлення дозвільних документів буде визначатися не за категорії складності об’єкта будівництва, а за класом наслідків (незначний, середній, значний) – СС1, СС2, СС3. Перехідний період, його проблеми. Дозвільні документи які отримані до 10.06. Збільшення штрафів.

3. Дозвільна документація у дворівневій системі архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Особливості реєстрації. Відміна декларації. Прийняття в експлуатацію (яка процедура?).

4.  Контроль достовірності даних при реєстрації декларативних та дозвільних документів.

5. Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків.

6.  Експертиза в будівництві. Експертиза для об’єктів 3ї категорії (СС2), якщо будівництво почато до 10.06.2017р.

7.  Зміни у дозвільній та контрольно-наглядовій процедурі.

8. Підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві і відповідально - якості їхніх робіт.

9. Ліцензування будівельної сфери – нові зміни. Відмова від ліцензій з класами наслідків СС1. Повне ліцензування робіт класів СС2, СС3. Нові форми документів.

10. Авторський і інженерно-технічний нагляд.

11.  ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» - НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.

12. Внесено зміни до Порядку затверджених проектів будівництва і

проведення їх експертизи.

13.  Категорії складності скасовано.     

•     Класи замість категорії складності. Визначення класу наслідків.    

•     Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва – кожного будинку, будівлі, споруди.     

•   Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – зміни примітки А2.     

•     Особливості розрахунку класу наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.     

•  Роль «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відповідальності) а також при визначенні вартості проектних робіт.

14.  Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007) у будівництві. Новий ДСТУ «Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві».

15.  Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (ДСТУ Б Д.1.1−7:2013). Зміна №1 та Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

• Застосування усереднених відсоткових показників для визначення вартості проектуваня до вартості будівельних робіт.     •     Відшкодування витрат генерального проектувальника.    

• Визначення вартості проектування об’єктів невиробничого та виробничого призначення проектних робіт лінійних об’єктів. Зміна №1 – визначення вартості проектування інших об’єктів.         •  Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації.       

• Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.         •   Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.        

•   Розрахунок коефіцієнта для визначення ціни тендерної пропозиції - відмінили.       

•   Використання Збірників часів Радянського Союзу.       

•   Вартість експертизи проектної документації (Зміна №2), хто виконує експертизу.      

•   Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи.         

• Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт калькуляційним методом. (чи змінилися індекси 7,77 та показник вартості 355 грн. в розрахунку на 1 люд. день?) Зміна №1, Зміна № 2       •   Визначення вартості робіт за формою № 3−П (зміни та уточнення).

16. Судово-будівельна експертиза у вирішені спорів у будівництві. Складові спору, його об’єктивні та суб’єктивні фактори. Умови, необхідні для можливості урегулювання спору. Варіанти досудового врегулювання спорів між учасниками будівництва. Практичні аспекти судового урегулювання будівельних спорів. Участь експерта в процесі врегулювання у судовому розгляді.

17. Досудовий та судовий розгляд порушень містобудівного законодавства.

-  Практичні питання юридичного супроводу будівельної діяльності.

- Процедура оскарження порушень містобудівного законодавства з урахуванням останніх змін у законодавстві.

-  Досудове врегулювання будівельних конфліктів.

- Порядок оскарження порушень містобудівного законодавства до суду та остання судова практика:

  • визначення підсудності справ;
  • доказування в даній категорії справ та особливе значення судово-будівельної експертизи;
  • аналіз та огляд судових рішень у питаннях застосування містобудівного законодавства.

- Реалізація (виконання) судових рішень, прийнятих за наслідками розгляду містобудівних спорів.

 

II ДЕНЬ (20 вересня  2017 року)

ЗЕМЛЯ В БУДІВНИЦТВІ

1. Правовий статус земельних ділянок. Процедури отримання, переходу прав, наявність кадастрового номера і їх реєстрація в реєстрах.

2. Новий порядок продажу прав на державні та комунальні землі.

3. Право власності та користування землею під об'єктами

нерухомості (момент виникнення і переходу, проблема кордонів, суперечки між суб'єктами).

4. Сервітут, супрфіцій і емфітевзис: проблему примусового встановлення, можливості встановлення на землях державної і комунальної власності, порушення прав нового власника, проблеми реєстрації.

5. Останні віяння трактування цільового призначення (ЦП), категорія, основне цільове призначення і функціональне призначення земельну ділянку.

6. Основні ризики договорів оренди на землю: типові помилки, що впливають на недійсність договору, реєстрація договору і права оренди землі, основні суперечки щодо нарахування та сплати орендної плати, порядок примусового зміни і розірвання договорів оренди, судова практика, наслідки користування земельною ділянкою після закінчення терміну дії договору оренди, співоренда.

7. Функції і компетенція місцевих органів влади при наданні прав на землю.

Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності. Що змінилося?

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ на об'єкти нерухомості. Новий підхід. Суб'єкти реєстрації. Ризики і захист прав власності.

1. Органи реєстрації, їх повноваження і сфера діяльності.

2. Спрощення реєстраційних процедур. Пакет документів, що подаються на реєстрацію.

3. Особливості регулювання земельних відносин для оформлення прав власності.

4. Нові можливості отримання інформації з реєстру в 2017р.

5. Реєстрація прав власності на новозбудовані та реконструйовані об'єкти нерухомого майна.

6. Необхідність реєстрації права користування будівлею або іншими капітальними спорудою.

 

КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

1.  Нормативне забезпечення системи ціноутворення в будівництві та кошторисно-нормативна база.

2.  Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми. Забезпечення вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-6 «Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи».

3.  Визначення рівня кошторисної середньомісячної зарплати при визначенні вартості будівництва згідно «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів».

4.  Порядок визначення кошторисної вартості устаткування, меблів та інвентарю.

5.  Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво з урахуванням змін.

6.  Визначення вартості будівництва та вартості проектно-вишукувальних робіт із застосуванням комп’ютерної програми «Інпроект-випуск кошторисів (ІВК)». Ознайомлення з особливостями роботи програми (ознайомчий курс).

7.  Форми звітності документів у вітчизняному законодавстві та за проформами FIDIC. Кореспонденція форм КБ-2в, КБ-3 з формами звітності в контактах FIDIC.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ.

1. Стан інвентарних справ.

2. Контроль за обміром суб'єктів технічної інвентаризації.

3. Технічна інвентаризація побудованих об'єктів будівництва.

4. Ризики власника.

5. Термін дії технічного паспорта.

 

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В БУДІВНИЦТВІ.

 

СЛУЖБА ЗАМОВНИКА. ОФОРМЛЕННЯ БУДІВНИЦТВА. СУПРОВІД БУДІВНИЦТВА. ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ.

Особливості ОФОРМЛЕННЯ САМОВІЛЬНО ПОБУДОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

1. (Судовий і позасудовий порядки). Практика і особливості легалізації.

2. Перепланування.

3. Продовження будівельної амністії по порядку здачі в експлуатацію наказ Мінбуду №79 від 24.04.2015 року. У чому проблеми і ризики власника самобуду.

 

 

Вартість участі в 2-х днях семінару – 2950 грн.

 Вартість участі в одному дні семінару – 1950 грн. без ПДВ

Вартість участі в семінарі який проходить в м. Одеса 2400,00 грн.

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп