«БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – 2018.

Новий порядок отримання дозвільної документації та етапи проходження дозвільної процедури.

Новий підхід до класифікації об’єктів будівництва.    Склад та зміст проектної документації – НОВІ ВИМОГИ.

Реформування системи архітектурно-будівельного нагляду і контролю.

Спори з ДАБІ (ШТРАФИ ЗРОСЛИ). Зміни щодо інженерно-технічного нагляду.

Ліцензовані та сертифіковані виконавці з 26.04.2018р.

Оформлення самовільно побудованих об’єктів. Договірні відносини»

 

05 липня 2018 року

Лектори-консультанти:

ІВЛЄВА

НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Завідуюча Відділу Економічних досліджень будівельного ринку та ціноутворення ДП НДІБК, ДП "Державний Науково-Дослідний Інститут Будівельних Конструкцій". Судовий експерт з будівельно-технічної експертизи, канд. екон. наук, с.н.с.

СЕРГІЄНКО

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Екс Начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України

 

БЕРЕНДЕЄВА О.В.

 

 

заступник директора ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»

НІКОЛАЄНКО О.М.

провідний фахівець в галузі архітектури та будівництва. керівник робіт з проектування в будівництві, введення об'єктів в експлуатацію, оформлення права власності будівельних об'єктів

В програмі:

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД. НОВИЙ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ.

1.  Нові Постанови КМУ щодо положень ЗУ №1817-VIII та практика їх застосування.

2.  Архітектурно-будівельний нагляд і контроль. Органи та їх повноваження. Держава і органи місцевої влади. Сфера відповідальності, дії і повноваження.

- ДАБІ на рівні державних функцій, нові повноваження.

- інспекції на місцях як адміністративні працівники від місцевої влади.

3.  Дозвільна документація у дворівневій системі архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Особливості реєстрації. Відміна декларації. Прийняття в експлуатацію (яка процедура?).

4.  Особливості взаємовідносин суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Нюанси подачі документів. Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно звертатись з Повідомленням. Докази неправомірних дій у випадку спору з інспекцією. Відмова інспекції. "...ми позбавлені можливості" - що робити? Рекомендації.

5.  Підготовчі роботи згідно змін у Постанову КМУ № 466: перелік. Процедура узгодження. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт.

6.  Контроль достовірності даних при реєстрації декларативних та дозвільних документів.

Порядок оформлення дозвільних документів. Перехідний період, його проблеми. Дозвільні документи які отримані до 10.06.2017р.

7.  Будівельні роботи: нові зміни згідно ЗУ № 1817. Перелік робіт, які виконуються без отримання права на виконання будівельних робіт. Скасування Декларації.

Отримання права на початок виконання будівельних робіт на об'єкти які будуються на підставі Будівельного Паспорту (СС1) - Повідомлення. На об'єкти СС2 і СС3 - Дозвіл. Останні зміни в формах і порядку заповнення.

8.  Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків згідно змін у Постанові КМУ №461. Умови в залежності від класу

наслідків. Вплив технічної інвентаризації  на процес прийняття об’єктів в експлуатацію. Колізії між порядком проведення техінвентаризації та ДБН щодо визначення площ будівель.

9.  Сплата в фонд пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Співвідношення пайового внеску до зобов'язань зі сплати коштів до цільового фонду і передачі житла. Питання передачі мереж забудованих за межею земельних ділянок.

10.  Зміни у дозвільній та контрольно-наглядовій процедурі.

11.  Підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві і відповідно - якості їхніх робіт.

12.  Анулювання деяких кваліфікаційних сертифікатів згідно постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.

13.  Ліцензування будівельної сфери – нові зміни. Відмова від ліцензій з класами наслідків СС1. Повне ліцензування робіт класів СС2, СС3. Нові форми документів.

14. Інженерна підготовка виробництва як основний елемент уникнення конфліктів з ДАБІ. Рекомендації.

15. Нові зміни та проблемні питання служби замовника. Ліцензовані та сертифіковані виконавці.

16. Проблемні питання участі ліцензованих та сертифікованих виконавців в будівельних роботах, що почали виконуватись до початку дії ЗУ № 1817. Зміни у постанову КМУ № 554 щодо сертифікації, оновлені кваліфікаційні характеристики інженера технічного нагляду у будівництві.

Вибір проектувальника. Договірні відносини між замовником та проектантом. Сертифікація послуг по проектуванню.

17. Розробка проектної документації та її повнота. Новий порядок відхилення в проектуванні від ДБН. Назва проекту. Стадії проектування. Об'єкти СС2, СС3. Процедура затвердження проектної документації замовником(якими документами). Внесення змін в проектну документацію. Рекомендації. Відповідальність.

18. Авторський та технічний нагляд в нових умовах. Хто є автором проекту (ГІП, ГАП)? Чи може ГІП бути автором та здійснювати авторський нагляд. Проблеми передачі авторських прав, основні законодавчі колізії та норми.

19. Експертиза у будівництві: нові зміни та практика їх застосування. Обов'язкова та добровільна. Особливості проведення відповідних експертиз (експертизи за напрямками, кошторисної частини). Оформлення результатів.

20. Залучення підрядників (субпідрядників). Ліцензування окремих видів робіт. Хто такий замовник? Чи відрізняється він від забудовника і чи можна передати його функції? Розподіл штрафних санкцій між учасниками будівництва.

 

ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО.

o   Проекти підготовчих робіт.

o   Проектна документація повторного використання.

o   Нові нормативні акти і документи з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд. Замість категорії складності об’єктів будівництва, згідно Закону України від 17.01.2017р. №1817-VIII.

o   Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго- термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».

o   ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».

o   Обов’язкова експертиза з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

o   Експертиза для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків, якщо будівництво почато до 10.06.2017р.

 

НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.

1. Внесено зміни до Порядку затверджених проектів будівництва і проведення їх експертизи.

2.  Категорії складності скасовано. Класи замість категорії складності.

•   Клас наслідків об'єкта будівництва - кожного будинку будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної споруди окремо або комплексу об'єктів будівництва.

•   Клас наслідків об'єкта реконструкції, технічного переоснащення або нового будівництва.

•   Клас наслідків частини існуючого об'єкта без повного призупинення його використання за призначенням.

•   Клас наслідків об'єктів поточного ремонту.

•   Види діяльності та об'єкти підвищеної екологічної небезпеки.

•   Клас наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.

3.  Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу у будівництві.

4.  Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації. Зміна №1, Зміна №2 та Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

5. Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.

6. Вартість експертизи проектної документації (Зміна №3).

7. Зміна орієнтованого розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації.

 

САМОВІЛЬНО ПОБУДОВАНІ ОБ’ЄКТИ. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ.

1. Особливості оформлення самовільно побудованих об’єктів.

2. (Судовий і позасудовий порядки). Практика і особливості легалізації.

3. Перепланування.

4. Продовження будівельної амністії по порядку здачі в експлуатацію наказ Мінбуду №79 від 24.04.2015 року. У чому проблеми і ризики власника самобуду.

5. Договір підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. Істотні умови договору підряду. Варіантність ціни в підрядних договорах. Гарантійні строки, приховані дефекти, позовна давність. Контроль за виконанням договору підряду. Відповідальність за договором будівельного підряду (в т.ч. майнова). Штрафні санкції. Порядок розірвання в т.ч. в односторонньому порядку. Вплив змін в проектну документацію. Нюанси взаємовідносин "підрядник-субпідрядник".

 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ.

1.  Мінрегіон  затвердив нові будівельні норми планування і забудови:

o   ДБН Б.2.2 – 12:2018 «Планування і забудова територій», який має замінити 6 різних НПА;

o   ДБН В.2.2 – 4:201Х «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»;

o   ДБН В.2.2 – 3:201Х «Будинки і споруди. Заклади шкільної освіти»;

o   ДБН В.2.3 – 5:20ХХ «Вулиці та дороги населених пунктів».

o   Заплановано перегляд 22 ДБН!

2. «Оновлений порядок розгляду та погодження відхилень від ДБН» від МІНРЕГІОНБУДу.

 

Вартість участі в семінарі – 2350 грн. без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп