ТЕХНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІЇ НОВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

 

25-26 квітня 2017 року

 

Лектори-консультанти: провідні фахівці Міністерств та відомств України

 

В програмі:

 

1.Практичні аспекти впровадження основних вимог та положень нового Закону України  «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII (набрав чинність 01.01.2016 р.). Законодавчо регульована та добровільна сфера.

2. Діяльність випробувальних лабораторій в сучасних умовах.

3.Уповноваження  та акредитація повірочних і калібрувальних лабораторій в умовах нового законодавства.

4. Організація та порядок  проведення  повірки  законодавчо  регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів.

5. Затвердження та стан впровадження  нових нормативно – правових актів з метрології  щодо реалізації нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.Метрологічний нагляд та його види. Порядок проведення. Права та обов’язки інспекторів з метрологічного нагляду Держпродспоживслужби України.

7.Шляхи оцінки можливостей та технічної компетентності лабораторій цент-ральними органами виконавчої влади.

8.Підготовка випробувальних та калібрувальних лабораторій для проведення   акредитації в Національному агентстві з акредитації України згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

9.Основні положення та порядок проходження процедури акредитації в НААУ.

10.Єдність вимірювань – сучасні підходи та форми забезпечення.

11.Калібрування засобів вимірювань, його зміст, об’єкти та суб’єкти.

12.Рекомендації по визначенню термінів наступних калібрувань засобів вимірювань.

13.Вплив точності вимірювань на результати оцінки відповідності.

14.Оцінка невизначеності результатів вимірювань у лабораторіях.

15.Метрологічна простежуваність у випробувальних та калібрувальних лабораторіях.

16.Участь у  міжлабораторних  звіреннях – основа оцінки можливостей та технічної компетентності лабораторій.

17.Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Процедури оцінки відповідності ЗВТ згідно з  вимогами Технічних регламентів. Вимоги до виробників ЗВТ.

18.Технічний регламент щодо засобів вимірювальної техніки, гармонізований  з  Директивою  Європарламенту та Ради 2014/32/ЄС від 26.02.2014 року.

19. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо розміщення ЗВТ на ринку України. Вимоги до призначених органів, які здійснюють оцінку відповідності ЗВТ. Порядок їх призначення. Національний знак відповідності та декларація відповідності. Відповідальність виробника за відповідність ЗВТ вимогам Технічних регламентів.


Вартість участі одного слухача в семінарі – 3300,00 грн. без ПДВ


Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп