вебінар (+доступ до запису)  початок о 15.00

 

27 липня 2022 року

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Як бухгалтеру працювати з трансфертною ціною: аналіз законодавства, рекомендації

 

Авторський вебінар:

Самарченко

Олени Романівни

Незалежного консультанта з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, автор багатьох публікацій в бухгалтерській пресі

В програмі:

 

Блок 1. Звичайні ціни, ринкові ціни як основа для обліку

Визначення терміну «звичайна ціна» в податковому законодавстві: державне регулювання цін, обов’язковий аукціон, обов’язкова оцінка, форвардні, ф’ючерсні контракти, примусовий продаж майна, що передане в заставу.

Інші баз оподаткування, що використовуються в податковому обліку: митна вартість, вартість (ціна)придбання, балансова вартість. В яких випадках и коли застосовуються?

 

Визначення та «пошук» контрольованих операцій

Які операції відносяться до контрольованих. Які операції варто проаналізувати.

Визначення загального доходу (які операції слід контролювати/перевіряти)

Вартісні критерії для контрольованих операцій. За яким принципом вважати операцію такою, що відбулась? Як враховувати передоплати, повернення та інші «нестандартні» ситуації (кредит-ноти та інш.)

Пов’язані особи: критерії, аналіз пов’язаності осіб. Визначення пов’язаності в ланцюгу операцій, пов’язаність через розмір заборгованості за запозиченими коштами і т.д.

Посередницькі операції. Проблеми посередницьких схем при визначенні контрольованих операцій і складанні Звіту

Контрагенти з країн з низькою податковою юрисдикцією та «особливі» організаційно-правові форми, що підпадають під аналіз.

Проблемні схеми в операціях за участю трьох сторін (коли суб’єкт з «неблагонадійної країни» не є безпосереднім контрагентом)

 

Блок 2. Особливі випадки обґрунтування договірної ціни

Придбання/продаж товарів (робіт, послуг, необоротних активів) в операціях з нерезидентами з «неблагонадійних» країн

Виплата роялті нерезиденту

Коли та як перелічені операції «перетинаються» з контрольованими опраціями в частині обґрунтування договірної ціни

 

Блок 3. Принцип «витягнутої руки».

Суть метода «витягнутої руки»

Аналіз зіставності операцій. Які критерії необхідно враховувати

«Коригування» умов договору для визнання операції зіставними

Які документи складати підприємству для підтвердження зіставності/не зіставності операцій

 

Блок 4. Вибір метода встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Аналіз кожного метода, передбаченого ПКУ:

¨    метод порівняльної неконтрольованої ціни

¨    метод ціни перепродажу

¨    метод "витрати плюс"

¨    метод чистого прибутку

¨    метод розподілення прибутку

Метод порівняльної неконтрольованої ціни. Чи можна його вважати найбільш пріоритетним по відношенню до інших методів (з урахуванням останніх змін ПКУ). Суть аналізу, опис процедури, що здійснюється підприємством

Використання джерел інформації. Відсутність офіційних джерел. Чим та як підтвердити «пошук» співставних цін

Обґрунтування використання того чи іншого метода при здійсненні різних господарських операцій (продаж товарів, відсотки нерезидентам, роялті, оренда і т.д.)

Розрахунок діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення. Числовий приклад розрахунку.

 

Блок 5. Підготовка та надання інформації щодо трансфертного ціноутворення

Перелік інформації, що її обов’язково треба надати.

Аналіз останніх змін податкового законодавства в частині обґрунтування операції як такої, що має ділову мету. Як в різних ситуаціях можливо довести наявність ділової мети

Кому, куди, в які терміни подається документація

Необхідність зберігання документації

Штрафні санкції за ненадання документації по ТЦУ

 

Блок 6. Складання звітності з трансфертного ціноутворення, податкові наслідки

Аналіз порядку складання звіту по ТЦУ. Можливі складнощі та неврегульовані ситуації.

Терміни подання звіту, штрафні санкції за ненадання звіту

Які документи необхідно мати при складанні звітності

Документи, що можуть бути затребувані контролюючими органами при перевірці звіту

Наслідки відхилення «трансфертної» ціни від договірних цін:

  • Ø Корегування показників декларації з податку на прибуток у зв’язку із застосуванням трансфертних цін. В яких випадках та в які терміни відбувається самостійне коригування, заповнення додатка ТЦ до декларації
  • Ø Визнання «розрахункових» дивідендів (зміни 2021 року) на суму відхилення договірної ціни від ціни, визначеної за правилами «витягнутої руки». Оподаткування податком на репатріацію із застосуванням «підвищувального» коефіцієнта

 

Блок 7. Податковий контроль і перевірка Звіту про контрольовані операції

Як відбувається контроль за ТЦУ

Моніторинг та опитування платників податку

Підстави для перевірки ТЦУ

 

Фінансові умови.  

Оплата 1300 грн. без ПДВ

(кількість слухачів обмежена)

 

Після вебінару - Надсилаємо ексклюзивні матеріали та доступ до перегляду запису вебінару

Реєстрація: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар