ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ (ТЦУ)
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ НА 2019-2020 РОКИ.

Очікувані зміни в сфері ТЦУ згідно ЗП1210 – яких українських компаній стосуватиметься запровадження звіту в розрізі країн (CbCReport) та мастерфайлу, повідомлення про участь в міжнародній групі компаній, розширено обсяг інформації / документів, що має міститись у / додаватись до Документації з ТЦУ, зміна критеріїв пов’язаності осіб, правила ТЦУ почнуть застосовуватись до с/г компаній, перелік рекомендованих джерел інформації для обґрунтування біржового товару буде змінено, запровадження концепції «ділової мети» для цілей ТЦУ, посилення штрафних санкцій.

ЗАКОНОМ № 2628 ВНЕСЕНО КЛЮЧОВІ ЗМІНИ ПО ТЦУ.  АНАЛІЗ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ. ПЕРЕВІРКИ. ЗВІТНІСТЬ

12 листопада 2019 року


Лектор-консультант:

Вознюк Олена

Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants" (податкові, аудиторські та юридичні послуги). Фахівець в галузі трансфертного ценоутворення, податкового структурування інвестицій,  структурування M&A, реструктурування бізнесу, інвестиційних можливостей і бизнес стратегій більш чим10-ти річним доствідом та практикой в різноманітних  індустріях,  fmcg, енергетику та нафту & газ, нерухомість.

Програма семінару:

 

Перспективні зміни по ТЦУ на 2019-2020 роки.

Зміни в ст. 39 ПКУ по плану BEPS.

Превалювання «сутності» над «формою» у процесі аналізу контрольованих операцій.

 

Очікувані зміни в сфері ТЦУ згідно ЗП1210 – яких українських компаній стосуватиметься запровадження звіту в розрізі країн (CbCReport) та мастерфайлу, повідомлення про участь в міжнародній групі компаній, розширено обсяг інформації / документів, що має міститись у / додаватись до Документації з ТЦУ, зміна критеріїв пов’язаності осіб, правила ТЦУ почнуть застосовуватись до с/г компаній, перелік рекомендованих джерел інформації для обґрунтування біржового товару буде змінено, запровадження концепції «ділової мети» для цілей ТЦУ, посилення штрафних санкцій.

Ключові зміни по ТЦУ 2019 року.

1. Аналіз умов здійснення контрольованих операцій – фактичні умови превалюють над договірними.
2. Аналіз активів використаних сторонами контрольованих операцій. Визначення впливу активів на зіставність операцій.

3. Контрольовані операції визначаються відповідно до фактичних умов їх проведення (не залежно від умов укладеного договору / наявності документального оформлення взагалі).

4. Вибір сторони, що тестуються – аналіз можливості застосування методології.

5. Вибір періоду, що аналізується – деталізація підходу вибору інформації за декілька податкових періодів та розрахунок середньозваженого показника рентабельності.

6. Уточнено та доповнено права контролюючого органу під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

 

Аналіз змін законодавства по трансфертному ціноутворенню на 2018 та на 2019.

1. Повний аналіз змін податкового кодексу та інших законодавчих актів стосовно ТЦУ.

2. Старі проблеми на новий лад: Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти. Специфіка для посередників при ТЦУ. "нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦУ. Нові правила процесу проведення перевірок по ТЦУ.

3. Пов’язані особи. Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів. Розкриття інформації про пов’язаних осіб. Пов’язаність через кредитування. Пов’язаність через бенефіціарного власника. Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

4. Контрольовані операції (КО). Ідентифікація та їх визначення. Критерії. Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів). Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції. Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий квед, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній). Розширено види ко. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок. Специфічні ситуації. Нерезиденти. Змінений перелік «низько-податкових» юрисдикцій (НПЮ) від КМУ.  Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності. Чи застосовується ТЦУ при роботі з "низько-податковими" суб’єктами,  зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?

5. Співставні операції.

6. Методи ТЦУ.  Методи ТЦУ. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження. Пріорітетність методів ТЦУ. Послідовність використання методів ТЦУ. Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?  Аналіз кожного методу (відмінність української версії від оеср). Сфера їх застосування.

7. Діапазони. Зміни. Як рахувати квартилі? Практичні приклади. Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку. Практичні приклади побудови діапазону ціни / рентабельності по постанові КМУ.  

8. Джерела інформації по співставним операціям. Відсутні офіційні джерела. Розширено перелік джерел інформації. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦУ. Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства. Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації. Використання експертизи держзовнішінформу, баз данних бюро ВАН ДЕЙК (ruslana,  amadeus тощо). Бази даних для ТЦУ: «+» та «–». Для яких методів застосовуються. Внутрішні та зовнішні співставні операції.

 

Звіт по ТЦО. Документація до звіту по ТЦУ.

1. Звіт по ТЦУ! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)! Приклад складання звіту про контрольовані операції. Проблемні питання при заповненні. Аналіз основних помилок при складанні звіту. Аналіз порядку. Перевірка звіту по ТЦУ. Які документи потрібно мати?

2. Документація по ТЦУ. Пакет документів та додатків до звіту з ТЦУ. Доповнено перелік інформації, яка має бути у документації про ко. Яку інформацію необхідно розкрити в документації? Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦУ. Документацію готують всі, але подають на запит. Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.

3. Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика ТЦУ.  Аналіз ризиків. Як підготувати? Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦУ.  Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦУ.

4. Коригування. Самостійні, пропорційні, зворотні. Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.

 

Перевірки ТЦУ. Контроль.

1. Податкові перевірки ТЦУ. Моніторинг. Підстави для перевірки: зміни. Порядок та особливості проведення. Результати перевірки. Нюанси. Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців. Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років. Статистика ДФС по результату моніторингу та податкових перевірках за попередні періоди.

2. Моніторинг ко. Порядок проведення ДФС. Спостереження за цінами та умовами. Аналіз інформації про ко, звітів, документації. Аналіз інформаційних джерел.

3. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦУ.

4. Погодження цін у контрольованих операціях. Аналіз передбачених законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС. Порядок узгодження цін згідно постанови КМУ. Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в україні.

5. Судова практика по ТЦУ. Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз. Невключення ко до звіту. Пов’язаність осіб. Посередницькі договори. Неподання документації. Не звітування. Щодо штрафів...

6. Штрафні санкції. За неподання звіту (невчасне подання): 300 прожиткових мінімумів. Неподання звіту / уточнюючого звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день. Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день. Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день. За помилки у звіті, незадекларовані, невключені у звіті операції: 1% (максимум 300 прожиткових мінімумів). Специфічні ситуації. За неподання документації: 3% (максимум 200 прожиткових мінімумів). Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці. Застосування штрафних санкцій до ко 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 року! Немає звільнення від штрафних санкцій за завищення витрат / заниження доходів в КО за 2016 рік.

 

 

Вартість участі в семінарі 2350,00 грн. - за одного учасника без ПДВ

 

 

Реєстрація: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар