ЗЕД-котракти в умовах нових торгових ускладнень, можливостей  та лібералізації валютного контролю

05 квітня 2019 року

 

Свістиль

Сергій Олександрович

Є головою ради Асоціації експортерів та імпортерів «ЗЕД», головою ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при ТПП України, членом ради експортерів та інвесторів при МЗС, тощо.

Під керівництвом Сергія Олександровича переведено, адаптовані і видані в Україні українською мовою офіційні видання: -Інкотермс 2010 - Коментарі МТП до Правил Інкотермс 2010, - Міжнародні комерційні транзакції, - Типовий контракт МТП міжнародної купівлі-продажу, інші види контрактів, - Попередження МТП 2003 про форс-мажорі, - Принципи європейського договірного права, а також інші документи та рекомендації.

 

В програмі семінару:

 

1.    Нові тенденції у світовій торгівлі та укладанні ЗЕД-контрактів

Нові можливості, що виникають в наслідок торгових війн між провідними країнами

Як захищаються експортери від нових ризиків на зовнішніх ринках

Як змінюються ЗЕД-контракти у відповідності до нових тенденцій у світовій торгівлі

Рекомендації щодо обрання форми контракту для мінімізації ризиків та втрат

Що можна взяти корисного з останніх заходів щодо організації міжнародної преференційної торгівлі

Як можна буде використовувати нові можливості в рамках приєднання України до Конвенції ПанЄвроМед.

Чому повільно розвивається торгівля з США. Що треба зробити для розширення використання Режиму генеральних преференцій (GSP), наданого США Україні

Аналіз ситуації та рекомендації щодо використання переваг зони вільної торгівлі з Канадою

Як будувати торгові відносини з Туреччиною після втрати Режиму GSP та затримки щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі

А чи ефективно ми використовуємо режим  GSP з Японією, аналіз та рекомендації

Аналіз можливих наслідків для бізнесу після зміни формату співпраці з СНД

Деякі зауваження та рекомендації щодо організації торгівлі з ЄС

Що цікавого відбувається стосовно використання режиму найбільшого сприяння СОТ

Особливості організації торгівлі з окремими країнами світу

Що можна взяти корисного із  Національної експортній стратегії;

Особливості побудови бізнесу з китайськими компаніями. Нові можливості та перспективи

Як будується бізнес з країнами Середньої Азії після заборон та ускладнень щодо транзиту товарів через територію РФ

Зовнішньоекономічна діяльність з африканськими країнами

Особливості експортно-імпортної діяльності з країнами Близького Сходу та Південно-Східної Азії

  1. 4.    Мистецтво проведення  переговорів з потенційними контрагентами для отримання переваг по контракту

Обрання місця для проведення переговорів та укладання контрактів, права за контрактом

Обговорення  умов поставки

Використання сучасних інструментів розрахунків

Використання рекламних матеріалів, документації, зразків продукції

Особливості ведення листування, оферта та акцепт

Обрання арбітражу по контракту

Попередження відносно шахрайських схем та недобросовісної конкуренції, що були використані нерезидентами в Україні останнім часом

Меморандуми з потенційними контрагентами

Організація ефективної контрактної роботи за мінімізації ризиків та втрат

Стратегія підприємства щодо входження на зовнішній ринок та обрання форми контрактних відносин

Аналіз недоліків та втрат при укладанні договорів поставки та купівлі/продажу. Обрання форми контракту за міжнародними рекомендаціями

Дистриб'юторський контракт. Чи правильно ми розуміємо  особливості дистриб'юторських угод

Нові підходи з використання схем консигнації. Контракт консигнації

Агентський контракт

Контракт комісії

Контракт щодо надання послуг

Зменшення ризиків та вирішення проблемних питань, пов'язаних із валютним контролем та ситуаціями,  коли з вами не розрахувались по контракту

Практичні питання щодо реалізації Закону про валюту

Попередження порушень Закону про валюту при укладанні та виконані контракту

Практика, шляхи та способи вирішення  проблемних   питань, що виникли під час розрахунків по укладеному контракту

Сучасна арбітражна та судова практика вирішення питань, пов'язаних із розрахунками

  1. Зменшення ризиків та вирішення проблемних питань, пов'язаних із поставкою неякісного товару або товару, що не відповідає умовам поставки або вимогам країни імпорту

Сучасний стан справ щодо укладання Україною договорів та домовленостей щодо відповідності товару

Рекомендації щодо дій в разі поставки неякісного товару

Випадки, коли нам ускладнюють виконання контракту  за рахунок додаткового контролю відповідності наших товарів

Зменшення ризиків та підвищення конкурентоспроможності за рахунок логістики

Аналіз типових помилок щодо укладання договорів перевезення

Страхування вантажів та відповідальності

Стратегія обрання умов доставки для підвищення конкурентоспроможності

Сучасні тенденції навколо логістики, пов'язаної з  Україною

 

Нові підходи та зміни в митній справі і податковій політиці

Що готує держава щодо імплементації нового митного кодексу ЄС

Деофшоризація  по-українські, використання інструментів для зменшення податкового навантаження в міжнародній торгівлі

Схвалені експортери та уповноважені економічні оператори, уповноважені імпортери

Підтвердження митної вартості — як покращити вірогідність виграшу у митниці

Підтвердження коду УКТ ЗЕД — шляхи та підходи щодо відстоювання нашого рішення

10.  Як зменшити ризики та втрати в разі виникнення обставин, які не можна передбачити

Сучасне розуміння обставин, що можуть задати шкоди в рамках виконання контракту

Аналіз типових помилок, що ми робимо укладаючи та виконуючи контракти в контексті форс-мажорних обставин

Український досвід подолання  обставин, що перешкоджають виконанню контракту

Що доцільно передбачити на сучасному етапі розбудови зовнішньоекономічних відносин

 

 

 

Вартість участі одного слухача семінару -  2450,00 грн. (Без НДС)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар