Нові можливості та інструменти для ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Закон про валютне регулювання та його вплив на виконання контрактів


13 лютого 2019 року

 

Свістиль

Сергій Олександрович

Є співголовою спільної робочої групи між Мінекономрозвитку і ТППУ, членом Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Державній фіскальної службі України. Віце-президент ТПП України: координує діяльність групи департаментів ТППУ: експортної діяльності і консалтингу, експертизи і сертифікації походження, стандартизації, технічного регулювання, сертифікації, карнетів АТА; очолює комітет ЗЕД при ТППУ. Під керівництвом Сергія Олександровича переведено, адаптовані і видані в Україні українською мовою офіційні видання: -Інкотермс 2010 - Коментарі МТП до Правил Інкотермс 2010, - Міжнародні комерційні транзакції, - Типовий контракт МТП міжнародної купівлі-продажу, інші види контрактів, - Попередження МТП 2003 про форс-мажорі,
- Принципи європейського договірного права, а також інші документи та рекомендації.

В программе семинара:

Що можна взяти корисного з останніх заходів щодо організації міжнародної преференційної торгівлі

Як можна буде використовувати нові можливості в рамках приєднання України до Конвенції ПанЄвроМед

Чому повільно розвивається торгівля з США. Що треба зробити для розширення використання Режиму генеральних преференцій (GSP), наданого США Україні

Аналіз ситуації та рекомендації щодо використання переваг зони вільної торгівлі з Канадою

Як будувати торгові відносини з Туреччиною після втрати Режиму GSP та затримки щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі

А чи ефективно ми використовуємо режим  GSP з Японією, аналіз та рекомендації

Аналіз можливих наслідків для бізнесу після зміни формату співпраці з СНД

Деякі зауваження та рекомендації щодо організації торгівлі з ЄС

Що цікавого відбувається стосовно використання режиму найбільшого сприяння СОТ

Що можна очікувати від визначення в Національній експортній стратегії країн “у фокусі”

Особливості побудови бізнесу з китайськими компаніями. Нові можливості та перспективи

Як будується бізнес з країнами Середньої Азії після заборон та ускладнень щодо транзиту товарів через територію РФ

Зовнішньоекономічна діяльність з африканськими країнами на прикладі Нігерії, Гани, Анголи

Особливості експортно-імпортної діяльності з країнами Близького Сходу та Південно-Східної Азії

Мінімізація витрат на організацію виробництва та власного експорту на основі використання елементів преференційної торгівлі

Розбудова власного виробництва та збуту на основі дистрибуції іноземних товарів та використання іноземних комплектуючих

Використання втрачених та неефективних активів

Технічне переобладнання виробництва за рахунок нерезидента, що бажає експортувати продукцію українського походження

Китайський досвід модернізації виробництва та просування експорту

Сучасні інструменти та підходи щодо оцінки зарубіжних ринків

Мистецтво організації переговорів для отримання переваг по контракту

Основні інструменти для перевірки потенційних контрагентів

Попередження відносно шахрайських схем та недобросовісної конкуренції, що були використані нерезидентами в Україні останнім часом

Меморандуми з потенційними контрагентами

Стратегія підприємства щодо входження на зовнішній ринок та обрання форми контрактних відносин

Аналіз недоліків та втрат при укладанні договорів поставки та купівлі/продажу. Обрання форми контракту за міжнародними рекомендаціями

Дистриб'юторський контракт. Чи правильно ми розуміємо  особливості дистриб'юторських угод

Нові підходи з використання схем консигнації. Контракт консигнації

Агентський контракт

Контракт комісії

Контракт щодо надання послуг

Сучасні інструменти та тенденції в сфері розрахунків. Міжнародні рекомендації.

Нові та найближчі ініціативи держави щодо валютного контролю та регулювання

Документарні акредитиви, уніфіковані правила для банківських платіжних  зобов'язань, овердрафт, факторинг   

Мінімізація ризиків на етапі укладання контракту

Шляхи та способи вирішення  проблемних   питань, що виникли під час розрахунків по укладеному контракту

Сучасна арбітражна та судова практика вирішення питань, пов'язаних із розрахунками

Сучасний стан справ щодо укладання Україною договорів та домовленостей щодо відповідності товару

Рекомендації щодо дій в разі поставки неякісного товару

Випадки, коли нам ускладнюють виконання контракту  внаслідок додаткового контролю відповідності наших товарів

Аналіз типових помилок щодо укладання договорів перевезення

Страхування вантажів та відповідальності

Стратегія обрання умов поставки для підвищення конкурентоспроможності

Сучасні тенденції навколо логістики, пов'язаної з  Україною

Що готує держава щодо імплементації нового митного кодексу ЄС

Офшоризація країн по-українські, нові документи щодо валютного контролю та нові ідеї залишитись конкурентоспроможними

Схвалені експортери та уповноважені економічні оператори, уповноважені імпортери

Підтвердження митної вартості — як покращити вірогідність виграшу у митниці

Підтвердження коду УКТ ЗЕД — шляхи та підходи щодо відстоювання нашого рішення

Сучасне розуміння обставин, що можуть задати шкоди в рамках виконання контракту

Аналіз типових помилок, що ми робимо укладаючи та виконуючи контракти в контексті форс-мажорних обставин

Український досвід подолання  обставин, що перешкоджають виконанню контракту

Що доцільно передбачити на сучасному етапі розбудови зовнішньоекономічних відносин

Особливості організації торгівлі з окремими країнами світу

Входження на ринки інших країн за умови браку коштів. Рекомендації

Оцінка маржинальності та ризиків зовнішніх ринків,  організація переговорів та перевірка потенційних контрагентів в умовах сучасних викликів

Організація ефективної контрактної роботи за мінімізації ризиків та втрат

Зменшення ризиків та вирішення проблемних питань, пов'язаних із валютним контролем та ситуаціями,  коли з вами не розрахувались по контракту

Зменшення ризиків та вирішення проблемних питань, пов'язаних із поставкою неякісного товару або товару, що не відповідає умовам поставки або вимогам країни імпорту

Зменшення ризиків та підвищення конкурентоспроможності за рахунок логістики

Нові підходи та зміни в митній справі і податковій політиці

 Як зменшити ризики та втрати в разі виникнення обставин, які не можна передбачити

 Вартість участі одного слухача семінару -  2450,00 грн. (Без ПДВ)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар


Центр Информ-киев, Чп