ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ.

СТЯГНЕННЯ БОРГІВ.

СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПО СТЯГНЕННЮ БОРГІВ.

Вилучення майна. Звільнення з-під арешту майна та коштів. Строки та відстрочення виконавчих дій. Затягування процесу.

Судова практика

25 жовтня 2019 року

КУЗЬ

Олександр Родіонович

Екс-Директор Департаменту Державної виконавочї служби, Найкращий фахівець з виконавчого провадження. Адвокат. Заступник Голови Адвокатського об’єднання «VI VATES». Юридичний стаж з 1994 року. Є співавтором Науково-практичного коментаря до Законів України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження»

 ПРОГРАМА:

Чергові новели виконавчого провадження.

В Україні судові рішення виконують також приватні виконавці.
Закон України «Про виконавче провадження» і Закон України «Про органи та особи, що здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів».
Введення в Україні інституту приватних виконавців, які будуть здійснювати примусове виконання судових рішень.

Головні зміни у виконавчому провадженні:

1. Примусове виконання рішень покладається на державних та приватних виконавців.

2. Введення єдиного реєстру боржників.

3. Прийняття виконавчого документа до примусового виконання - стягувач  зобов'язан сплатити авансовий внесок.

4. При відкритті виконавчого провадження строк для самостійного (добровільного) виконання рішення  боржнику не надається.

5. Виконавець при відкритті виконавчого провадження зобов'язаний безпосередньо накласти арест на майно (кошти) боржника.

6. Після відкриття виконавчого провадження виконавць зобов'язує боржника подати декларацію про доходи та майно.

7. Визначення вартості майна боржника може здійснюватися за взаємною згодою виконавця та боржника, якщо таке погодження не досягнуто - для оцінки майна залучається суб'єкт оціночної діяльності -  суб'єкт господарювання.

8.Реалізація майна боржника здійснюється на електронних торгах.
9. Змінені строки здійснення  вагомих  виконавчих  дій.

10. З Закону «Про виконавче виробництво» виключено положення про контроль за законністю виконавчого провадження з боку органів виконавчої влади ДВС, також відсутній дієвий та оперативний контроль за діями приватного виконавця - пункт 10 пропонується виключити, контроль в Інструкції.

 

Новели виконавчого провадження. Примусове виконання рішень приватними та державними виконавцями.

1. Державні виконавці і приватні виконаці - особи, на якіх покладаються функції примусового виконання рішень в Україні (далі - виконавці). Іх права і обов'язки. Оплата праці приватного виконавця: основна і додаткова винагорода.

2. Рішення, на підставі виконавчих документів, які підлягають до примусового виконання. Вимоги до виконавчих документів.

3. Категорія рішень, виконання яких може здійснюватися приватними виконавцями.

4. Строки в виконавчому провадженні.

Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання, відновлення пропущеного терміну.

Строки прийняття рішень виконавцями та виконання виконавчих дій.

5. Представлення виконавчого документа в органах ДВС або приватного виконавця за місцем виконання.


Виконавчий округ приватного виконавця.

Місце проведення виконавчого дії державного виконавця, приватного виконавця.

Термін проведення виконавчих дій.

6. Порядок пред'явлення виконавчого документа до виконання. Оплата авансового внеску.

7. Повернення виконавчого документа до стягувача без прийняття до виконання.

8. Відкриття виконавочого провадження. Особливості початку примусового виконання.

9. Конфлікт виконання між державним і приватним виконавцем.

10. Порядок направлення документів виконавчого провадження.

11. Роз'яснення рішень.

 

Відтермінування проведення виконавчих дій.

Відстрочка, розстрочка виконання, встановлення або зміна способу та порядку виконання.

Призупинення виконання виконавчих дій.

12. Розшук боржника та його майна.

13. Повернення виконавчого документа до відповідача або в суд, який видав його. Повернення невикористаної суми авансового внеску.

14. Закінчення виконавчого провадження.

15. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу.
16. Відновлення виконавчого провадження.

17. Фінанси виконавчого провадження: виконавчий збір (виключити), авансовий внесок, додаткове авансування витрат виконавчого провадження.

18. Порядок звернення стягування на грошові кошти та інше майно боржника. Стягування коштів в іноземній валюті.

19. Звернення стягування на об'єкти нерухомого майна боржника - фізичного особи.

20. Звернення стягування на заставлене майно.

21. Звернення викупу на майно боржника, що знаходиться в інших особах.

22. Особливості обрання стягування на грошові засоби та майно боржника - юридичного особи, фізичного особи - підприємця.

23. Міра примусового виконання: арешт і вилучення майна (коштів) боржника.

24. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.

25. Зберігання майна, на яке наложено арешт.

26. Зняття арешта з майна.

27.Реалізація заарештованого майна. Уцінка нереалізованого майна. Передача нереалізованого майна стячгувачу.

28. Виконання рішень неможливого характеру.

29. Звернення стягування на доходи боржника - фізичного особи.

30. Розподіл сум які стягнені з боржника.

Черга задоволення вимог стягувачів. Порядок виплати коштів які стягнені.

31. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів ДВС.

32. Відповідність у виконавчому виробництві. Стягування заболргованості. Висвитлення останніх тенденцій, аналіз практики застосування і рекомендації!

ü   Примусове виконання судових рішень через органи державної виконавчої служби (ДВС) та приватних виконавців.

ü   Особливості та проблеми практики стягування заборгованості в процесі виконавчого виконання.

ü   Планування роботи з ВП. Розробка алгоритму дій. Передбачення розвитку подій по можливості стягнення ще на стадії заключення договору. Чи буде що стягувати? Забезпечення на стадії розгляду справи в суді.

ü   Підстави для затягування справи. Як їх використовувати та як їм проитидіяти?!

ü   Законодаче урегулювання. Правові підстави діяльності ДВС.

ü   Взаємодії кредитора з Держвиконавцем, приватним виконавцем. «Супровід» прорцесу виконавочго провадження. Способи ефективного впливу на виконавчу службу.

 

Категорії виконавчих документів, які підлягають примусовому виконанню органами ДВС.

ü   Вимоги до виконавчого документу. Наслідки відкриття виконавчого провадження на підставі виконавочого докеументу, який складено з порушеннями.

ü   Пред'явлення виконавчого документу до виконання: умови та порядок.

ü   Помилки при предявленні виконавчого документу до виконання. Прлблеми та їх вирішення.

ü   Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання?

 • Місце відкриття виконавчого провадження. Місце виконання рішень. Відкриття за місцезнаходженням боржника або його майна.
 • Право вибору - як правильно скористатися? Підвідомче провадження.
 • Відмова у відкритті ВП. Практичні особливості відмови. 
 • Строк початку виконавчого провадження: з якого моменту розпочинається?
 • Самостійне виконання рішення суду боржником. Застереження! Поновлення строку на самостійне виконання. Поширені помилки. 

ü  Заходи примусового виконання рішення. Процедура. Практика стягнення. 

ü  Звернення стягнення на кошти та майно боржника.

ü  Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб (або належить боржнику від інших осіб).

ü  Нюанси звернення стягнення на заставлене майно, іпотеку.

ü  Виконання рішень немайнового характеру.

 

Розшук боржника. 

Розшук майна. Методи виявлення грошових коштів та іншого майна боржника.
Легалізація інформації, отриманої стягувачем про майно та грошові кошти боржника.

Опис та арешт (майна, коштів) боржника. Особливості.

 • Прийняття / не прийняття майна в рахунок заборгованості. 
 • Арешт майна боржника, заборона його відчуження. Процедурні помилки та їх вплив на  результати провадження (ВП). Небезпеки! Як уникнути помилок?
 • Техніка забезпечення збереження арештованого майна. Нюанси передачі майна на збереження.

Звільнення майна з-під арешту. 

 • Звернення з позовом про виключення майна з акту опису й арешту. Рекомендації. Аналіз практики. 
 • Небезпека зняття арешту з майна (активів) у ВП. Що робити, коли боржник недобросовісний?

Оцінка майна/активів боржника. 

 • Продаж майна/активів. Передача нереалізованого майна боржника стягувачу.
 • Повернення боржнику арештованого майна.
 • Порядок оформлення майна. Проблеми. 
 • Оформлення прав власності на майно, прийняте в погашення заборгованості.

Зміна способу та порядку виконання рішення. Формулювання. Звернення стягнення на інше майно.

Порядок виплати коштів стягувачам. Розрахунки з кредиторами.

Відкладення здійснення виконавчих дій, відстрочка, розстрочка виконання.

Зупинення виконавчого провадження (ВП).

Особливості виконавчого провадження (ВП) при стягненні боргу з фізичних осіб.

 

Відповідальність за порушення виконавчого провадження (ВП).

 • Нюанси оскарження (в т.ч. судового) дій / бездіяльності виконавця.
 • Збитки завдані держвиконавцем.
 • Можливість майнової відповідальності за дії/бездіяльність та неефективність провадження?

 

Судова практика.

 

Вартість участі в семінарі одного слухача 2150,00 грн. без ПДВ

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар