21 января и 11 февраля 2019 года

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ. НОВОВВЕДЕНИЯ-2018, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: ДОКУМЕНТЫ, ОПЕРАЦИИ, ГОДОВОЙ ПЕРЕРАСЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ

Лектор: Самарченко Е.Р.21 января 2019 года

КАК ОТЧИТАТЬСЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  ЗА 2018 ГОД.  «ПРИБЫЛЬНЫЕ» НОВАЦИИ 2019 ГОДА. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Слушатели получат три образца приказа об учётной политике и образец положения о командировках

Лектор: Козлова-Милон М.Е.23 січня 2019 року

Головне для ФОП: звітність – 2018,  новації – 2019. Податкова декларація ФОП – «єдинника»: як не помилитися з доходом в період тотального  банківського моніторингу та податкового контролю? Доходи готівкові та безготівкові, виручка через термінал; банківські комісії; нюанси інтернет – торгівли

Лектор: Габрук Олена


24 и 30 января 2019 года

ИТОГОВЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ СЕМИНАР ЗА 2018 ГОД. «ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2018. ПЕРСПЕКТИВЫ 2019» Новые формы налоговой накладной и расчета корректировки: анализ изменений. НАЛОГ НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ – ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ С 2019 ГОДА: СУТЬ, АНАЛИЗ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЛЬГОТЫ, И ДР.

Лектор: Козлова-Милон М.Е.25 января 2019 года

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА  2018 ГОД. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2019 ГОДУ

Лектор: Величко В.В.28 січня 2019 року

КАДРОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК. РІЧНИЙ ЗВІТ ПО КВОТІ 5% ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ: ПОДАЮТЬ УСІ ПІДПРИЄМСТВА З ЧИСЕЛЬНІСТЮ ПОНАД 8 ОСІБ!  (Наказ № 1763 опубліковано в «Офіційному віснику» 08 січня 2019 року). Усі особливості, тонкощі, складності при його заповненні. Відповідальність і штрафи. Локальні і кадрові документи роботодавця. Трудові відносини і ЦПХ- «не скриті» трудові відносини у 2019 р.  Кадровий аудит: випадки та етапи проведення

Лектор: Мойсеенко Тетяна30 января 2019 года

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИЗНЕСА В 2019 ГОДУ: КИК, SUBSTANCE, AEOI И ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ. МИРОВАЯ ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ  В УСЛОВИЯХ BEPS.  К ЧЕМУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ УКРАИНСКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ.  НАСТУПИТ ЛИ ВАЛЮТНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ?

Лектора: Пилипюк И.В., Деменков А.А., Ивасютин Ю.В.
31 января 2019 года

Налогообложение операций во внешнеэкономической деятельности.  Основы учета и сложные учетные операции: все что нужно знать бухгалтеру. Изменение с 2019 года порядка осуществления внешнеэкономических операций. Новый Закон «О валюте и валютных операциях».

Лектор: Самарченко Е.Р.
06-07 февраля 2019 года

«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ КОМПАНИИ»

Лектор: Степченков Я.

07 лютого 2019 року

ЄСВ і ПДФО у змінах з 01.01.2019. Накопичувальна пенсійна система. «ЄСВ зміни-2019: нарахування і сплата внеску. Накопичувальна пенсійна система з 01.01.2019р. Накопичувальні пенсійні внески: механізм нарахування та утримання. ПДФО зміни-2019: нарахування і сплата податку. Оподаткування подарунків по-новому. Додаткові блага і допомоги в 2019 році працівникам і не працівникам»

Лектор: Мойсеенко ТетянаОРГАНИЗАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (LEAN MANUFACTURING) – ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ

Лектор: Лучанинов С.В.13 лютого 2019 року

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Закон про валютне регулювання

Лектор: Свистиль С.О.13 февраля 2019 года

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, КАК ГАРАНТИЯ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ

Лектор: Лучанинов С.В.


14-15 лютого 2019 року

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ з 01.01.2019. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА ЗЕМЛІ. Нові Закони - нові правила. ВСЕ ПРО ЗЕМЛЮ. Документальне оформлення операцій. НОВІ ЗАКОНИ. НОВІ ЗМІНИ. Практика їх застосування.

Доповідачі: провідні фахівці Міністерств та відомств, відомі адвокати, юристи, консультанти
15 февраля 2019 года

ЕСВ И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ДОХОДОВ РАБОТНИКА. НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 2019 ГОДА. НОРМЫ ВРЕМЕНИ И ГРАФИК РАБОТЫ – ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

Лектор: Величко В.В.

21-22 лютого 2019 року

21-22 лютого 2019 року

НОВІ НОРМИ У ПРАВИЛАХ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕДАВАННЯ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ АРХІВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СПРАВ.26 лютого 2019 року

ВСЕ ПРО ПОДАТКИ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З РОЯЛТІ ТА ПЗ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ. МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕРЕЗИДЕНТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Лектори: Кравчук А., Кияшко О., Твердомед А.Г., Короза Д., Радомська А., Івасютін Ю.

«СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СКЛАДИРОВАНИЯ»

Лектор: Степченков Я.Вебинары:

05-06 и 12 марта 2019 года

1 этап – три вебинара по 4 часа каждый  «МСФО от теории к практике»

Лектор: Милон-Козлова М.Э. и Бойко Яна


21 и 22 марта 2019 года

Этап 2. Два вебинара по 4 часа каждый

 «Трансформация учета по П(С)БУ в МСФО», «Различия между П(С)БУ и МСФО»

Спикер: Козлова- Милон Марина Евгеньевна
05-06 березня 2019 року

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – 2019. Новий порядок отримання дозвільної документації та етапи проходження дозвільної процедури. Новий підхід до класифікації об’єктів будівництва.    Склад та зміст проектної документації – НОВІ ВИМОГИ. Реформування системи архітектурно-будівельного нагляду і контролю. Спори з ДАБІ (ШТРАФИ ЗРОСЛИ). Зміни щодо інженерно-технічного нагляду. Ліцензовані та сертифіковані виконавці з 26.04.2018р. Оформлення самовільно побудованих об’єктів. Договірні відносини

Лектори: Кіпріянова В.Ю., Івлєва Н.П., Сергієнко О.В.06 березня 2019 року

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА. НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА - 2018/2019! Їх вплив на діяльність АТ. Готуємось до річної звітності.

Лектори: Лібанов М., Шаді Саад06 марта 2019 года

ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ В УКРАИНУ — ПОИСК И ЗАКАЗ ТОВАРА, РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ, КОНТРАКТЫ, ЛОГИСТИКА И ТАМОЖНЯ

Лектора: Лелека И., Наумчева В., Пилипюк И.07-10 березня 2019 року

Виїздний семінар (м. Яремче, Карпатські зорі")

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ТОВ

Лектор: Шаді Саад07-10 березня 2019 року

Виїздний семінар (м. Яремче, Карпатські зорі")

Державні закупівлі.Тендер. Правила участі для Замовників та Учасників. Система PROZORRO. Контроль

Лектор: Максименко З.В.12 березня 2019 року

Трансфертне ціноутворення. Зміни до Податкового кодексу 2019 стосовно ТЦУ. Звітність. Методи визначення. Документація

Лектор: Вознюк Олена


13 березня 2019 року

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ТОВ

 Нові правила оформлення та засвідчення Статуту, формування статутного капіталу та реалізації переважного права учасника, скликання та проведення загальних зборів учасників, можливість створення наглядової ради, врегулювання конфлікту інтересів, вимоги щодо незалежності та доброчесності посадових осіб (Non-compete та Non-disclosure), унормування процедури укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів, запровадження інституту корпоративного договору та безвідкличної довіреності з корпоративних прав.


Лектори: Шаді Саад, Пацюк В.

 

13-14 марта 2019 года

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ТОВАРОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Лектор: Степченков Я.

 

 

круглий стіл:

14-15 березня 2019 року

НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА. ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 2019. СУДОВІ ПРОЦЕСИ 2019.  ПЕРША ПРАКТИКА. НОВЕЛИ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГПК, ЦПК та КАС.

Доповідачі-консультанти: провідні фахівці Міністерств та відомств, судді ВСГУ


15 марта 2019 года

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ KPI – МОТИВАЦИЯ 4.0. КАК С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ НА ПЕРСОНАЛ ДОБИТЬСЯ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА И КОМПАНИИ

Лектора: Старожукова И., Немировский И.21 марта 2019 года

Финанси для руководителей и нефинансовых менеджеров

Лектора: Немировский И., Старожукова И.22 березня 2019 року

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ. ТЕНДЕРИ 2019: Зміни. Регулювання. Контроль. PROZORRO. Нові Закони: "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" та "ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ".Новий порядок здійснення закупівель з урахуванням заходів з подолання корупції. Як працювати? Помилки. Ризики. Для Замовників та Учасників. НОВІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ та ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ в 2019 році.

Лектори: Максименко З.В., Парфинюк О.26 березня 2019 року

ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ БІЗНЕСУ — НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ

Лектор: Кравець Р.Ю.
27-28 марта 2019 года

Экономическая безопасность склада

Лектор: Степченков Я.28 березня 2019 року

КОДЕКС З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БОРЖНИКІВ ТА КРЕДИТОРІВ

Лектор: Хорунжий Ю.А.
 
 • Перше Всеукраїнське об"єднання митних брокерів/декларантів "Центр"Інформ-Консалтинг" проводить 
  Курси митних брокерів/Курсы таможенных брокеров.
 • Адреса курсів: м. Київ, вул. Братська,12 (станція метро "Контрактова площа")
 • Малочисленные группы по 8-12 человек. Индивидуальное консультирование. 
 • Продолжается набор в группу
  Стоимость курсов 1950,00 грн.Прошли обучение более 6000 тысяч слушателей 

За все эти годы ни одного отрицательного отзыва, Официальным партнером курсов является компания "Интес", разработчик программного обеспечения QDpro (программа предназначена для заполнения таможенных деклараций в различных режимах, загружена полностью законодательная база Украины с различными справочниками и классификаторами), все слушатели обеспечиваются программным продуктом и обязательно проводится обучение в компьютерном классе, проводят занятия специалисты-разработчики программного продукта. 

Гарантируем - профессиональное и качественное обучение, преподаватели имеют многолетний опыт работы с аудиторией, как с теми, кто начинает с нуля и хочет освоить новую профессию, так и с сотрудниками компаний, которые уже имеют "груз" специфических вопросов по конкретным таможенным операциям. 

Находим подход к каждому, наша цель подготовить квалифицированного сотрудника для любой компании, который может без ошибок оформить документы на любой груз. Грамотный сотрудник экономит компании большие средства, простой груза по вине брокера - серьезная проблема. 

Место проведения курсов специально подобрано в 5-ти минутах ходьбы от станции метро "Контрактовая площадь". Удобные просторные учебные классы, компьютерный класс. 
 

Постійно діючі семінари

 • "Практичні питання правового захисту суб'єктів підприємницької діяльності". 
 • "Нове в оподаткуванні та фінансовій звітності підприємств та організацій". 
 • "Нове в діяльності кадрових служб по роботі з персоналом та кадрове діловодство". "Нове в митному регулюванні в Україні" 
 • "Нове в організації охорони праці, атестація робочих місць"

До викладання залучаються керівники, провідні фахівці Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, автори, розробники законодавчих та нормативних документів, викладачі ВУЗів, керівники та менеджери підприємств і організацій з великим досвідом практичної діяльності.

Центр Информ-киев, Чп